Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

AKADEMİK KADRO

   


MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


  


Prof. Dr. K. Tayfun ÇARLI (Anabilim Dalı Başkanı)


Prof. Dr. Mihriban ÜLGEN 


Prof. Dr. Ayşin ŞEN


Prof. Dr. Cengiz ÇETİN


Doç. Dr. Esra KOCAKAYA BÜYÜKCANGAZ


Doç. Dr. Serpil Kahya Demirbilek


Araş. Gör. Özge YILMAZ


Doktora Öğrencisi Mohammed KHIDER


Laborant Ayşe UYAR


 

 

 

Adres : Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 16059 Görükle Kampüsü-BURSA