CERRAHİ ANABİLİM DALI

   


CERRAHİ ANABİLİM DALI​ HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


Cerrahi Anabilim Dalı, hayvanların cerrahi hastalıklarının medikal, konservatif ve operatif sağaltımları ile ilgilenir. Özellikle direkt olarak hastanın ilk yardımında, her türlü kaza ve yaralanmalarda, kırık, çıkık gibi iskelet sisteminin travmatik lezyonlarının sağaltımında Cerrahi Anabilim Dalı görev yapar. Estetik ve rekonstruktif cerrahi gereksinimlerinde, konservatif ve medikal sağaltımdan netice alınamadığında ya da kesin tanı konamadığı durumlarda operatif cerrahi uygulama bulur.

Veteriner Fakültesi öğrencileri cerrahi ile ilk olarak Kliniğe Giriş dersi ile tanışır ve takiben Anesteziyoloji, Radyoloji, Genel Cerrahi ve Özel Cerrahi gibi mesleki zorunlu derslerle devam ederek cerrahi konularda veteriner hekiminin ihtiyacı olan temel bilgi ve birikime sahip olurlar. Kuramsal derslerin yanı sıra öğrenci klinik uygulama, programlanmış ekstramural uygulamalar, çiftlik ve gezici klinik hizmetleri, gece ve hafta sonu nöbetleri ile intörnlük çalışmalarına katılarak küçük hayvanlar, çiftlik hayvanları, spor atları ve bazı egzotik hayvanların cerrahi hastalıklarının tanı ve sağaltımı konusunda deneyim ve beceri kazanırlar. Son yıl Küçük Hayvan Hekimliği ya da Çiftlik Hayvanları Hekimliği ve Yetiştiriciliği modülünü seçen öğrenciye ayrıca hayvan türlerine yönelik spesifik seçmeli dersler de sunulmaktadır.

Cerrahi Kliniği Küçük Hayvan ve Büyük Hayvan Kliniklerinde iki ayrı alt birim olarak görev yapar. Anesteziyoloji ve Reanimasyon ile Radyoloji birimi ise tüm Kliniklere hizmet vermektedir. Aynı çalışma düzeni içerisinde araştırma faaliyetleri de sürdürülmektedir. Küçük hayvan hekimliğinde ortopedi ve travmatoloji alanında öne çıkan konular değişik implantlarla osteosentez yöntemleri, eksternal fiksasyon, kalça protezleri gibi iskelet sisteminin travmatik hastalıklarında kemik iyileşmesine yönelik çalışmalardır. Yumuşak doku cerrahisi alanında özellikle üriner sistem cerrahisi, göz, kulak ve diş hastalıkları üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bunun dışında acil travma ve şok hastalarında reanimasyon, analjezi, toraks cerrahisi, rekonstrüktif cerrahi gibi konular da ayrı bir ağırlık noktası oluşturmaktadır. Modern endoskopik ekipman sayesinde küçük ve büyük hayvanlarda tanı ve sağaltım el ele yürütülebilmektedir. Büyük Hayvan Kliniğinde yürütülen başlıca çalışmalardan sığırların lokomotor sistem hastalıkları ve spor atlarında tendo hastalıkları özel odak noktalarını oluşturmaktadır. Gelişimsel hastalıklardan köpeklerde kalça ve dirsek displazisi de kliniğimizde taranmakta ve Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneği adına değerlendirilmektedir. Cerrahi Anabilim Dalında şimdiye dek 12 doktora öğrencisi çalışmalarını başarıyla tamamlamıştır.

Haftada 7 gün 24 saat hizmet veren cerrahi kliniğinde yılda yaklaşık 1300 hastaya sağlık hizmeti verilmektedir. Küçük Hayvan Kliniğine cerrahi bir problem ile getirilen veya pratisyen hekimlerin sevk ettikleri hastaların çoğunu kedi, köpek ve son yıllarda gittikçe artan sayılarda ekzotik pet hayvanları oluşturmaktadır. Hospitalizasyon ünitesinde pre ve post operatif dönemde hastaların her türlü bakımları yapılarak uzaktan gelen hastaların da sağaltımları yapılabilmektedir. Yöresel özellikleri nedeniyle çok geniş bir hasta hayvan türü yelpazesi sergileyen U.Ü. Veteriner Cerrahi Kliniği, Bursa Hayvanat Bahçesindeki hayvanların ve çevredeki devekuşu çiftliklerindeki hastaların da cerrahi problemlerine yardımcı olmaktadır. Özellikle görüntülü tanı yöntemleri ile hem küçük hayvan, hem de büyük hayvan hastalarında serbest hekimlere diagnostik destek verilmektedir. Tarım İşletmeleri ve Türkiye Jokey Kulübü ile sıkı bir diyalog içerisinde bulunan Anabilim Dalı, kuramsal ve uygulamalı olarak meslekiçi eğitiminde de sıklıkla görev almaktadır.

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [27.217]