BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

   


BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI​​ HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, beslenmede önemli bir yer tutan hayvansal gıdaların, üretimden tüketime dek yasal mevzuat ile kaliteli ve sağlıklı gıda kriterlerine uygun olarak tüketiciye arzı konusunda etkin bir rol oynamaktadır.

         Anabilim Dalı Lisans Eğitim-Öğretim programında; Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Et Muayenesi ve Teknolojisi, Veteriner Halk Sağlığı ile Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi I zorunlu dersleri bulunmaktadır. Ayrıca, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Grubu İntörn programında; Et Hijyeni ve Teknolojisi, Süt Hijyeni ve Teknolojisi II, Gıda Güvenliği Kontrolü ve HACCP, Kanatlı Hayvan Ürünleri Hijyeni ve Teknolojisi ile Su Ürünleri Hijyeni konularında mesleki seçmeli dersler yer almaktadır. Bu dersler kapsamında, öncelikli olarak hayvansal gıdaların beslenmedeki önemi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrol yöntemleri, üretim ve muhafaza teknolojileri ile güncel yasal düzenlemeler konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler verilmektedir. İlgili derslere ait uygulamalar, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Laboratuvarı, Gıda Mikrobiyolojisi Araştırma Laboratuvarı, Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yer alan Gıda İşletmeleri-Et ve Süt Üniteleri ile Veteriner Fakültesi’nin protokolü olan et entegre tesislerinde gerçekleştirilmektedir.

Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitim-Öğretimi dahilinde; Yüksek Lisans ve Doktora programında verilen zorunlu ve seçmeli dersler Sağlık Bilimleri Enstitüsü ders planlarında her yıl güncellenmektedir. Derslere ait uygulamalar ile tez çalışmaları için araştırma ortamı olarak Anabilim Dalı laboratuvarları ve hayvansal gıda işletmeleri ile yürütülen ortak çalışmalarda işletmeye ait olanaklar kullanılmaktadır.

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Laboratuvarı olanakları: Biyogüvenlik kabineti tip II, stomacher (pedallı homojenizatör) (2 adet), ultraturrax (parçalayıcı homojenizatör), hassas terazi (2 adet), ısıtıcı tablalı manyetik karıştırıcı, su banyosu, buzdolabı (3 adet), derin dondurucu (-20°C) (2 adet), otoklav (2 adet), inkübatör (3 adet), karbondioksitli inkübatör, vorteks karıştırıcı (2 adet), kurutma fırını (1 adet), çeker ocak, su aktivitesi ölçüm cihazı, mikroskop, pH metre, Runik Thermal Cycler,,DNA/RNA UV-Cleaner Box, mikrosantrifüj, agaroz jel elektroforez sistemi, mikrodalga

Gıda Mikrobiyolojisi Araştırma Laboratuvarı olanakları: Biyogüvenlik kabineti tip II, hassas terazi (2 adet), pHmetre, su banyosu, orbital karıştırıcı, buzdolabı (2 adet), derin dondurucu (-20°C), derin dondurucu (-80°C), LightCycler 2.0 real time PCR sistemi, otoklav, jel görüntüleme sistemi, mikrosantrifüj (2 adet), soğutmalı santrifüj, nanodrop spektrofotometre, blok ısıtıcı, miniVIDAS cihazı, inkübatör (3 adet), vorteks karıştırıcı (2 adet), ısıtıcı tablalı manyetik karıştırıcı, kurutma fırını (2 adet), ışık mikroskopu, PCR kabineti, agoroz jel elektroforez sistemi, hava ısıtıcılı PCR cihazı

Yüksek Lisans ve Doktora tez çalışmalarında temel araştırma konuları; hayvansal gıdaların kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesinin yasal mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi, uluslararası kabul görmüş standart bakteriyolojik yöntemler ve moleküler tabanlı hızlı testler kullanılarak hayvansal gıdalarda sık rastlanılan bakteriyel patojenlerin/metabolitlerin tespiti, gıda sektöründeki sorunların çözümüne yönelik işletmelerde üretim hijyen seviyesinin belirlenmesidir.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [18.307]