BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

   


BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI​​ HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


  Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı beslenmede önemli bir yer tutan hayvansal gıdaların çiftlikten sofraya tüm aşamalarda kaliteli ve güvenli olarak üretilmesi ve tüketiciye ulaştırılması konusunda etkin bir rol oynamaktadır.

         Anabilim Dalında eğitim-öğretim programı içerisinde lisans ve doktora dersleri verilmektedir. Lisans programında zorunlu ders olarak "Besin Hijyeni ve Teknolojisi", "Et Muayenesi ve Teknolojisi", "Veteriner Halk Sağlığı" ile "Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi I" derslerinin yanı sıra, IX. yarıyılda Gıda Hijyeni ve Teknolojisi grubuna "Et Hijyeni ve Teknolojisi", "Süt Hijyeni ve Teknolojisi II", "Gıda Güvenliği Kontrolü ve HACCP", "Kanatlı Hayvan Ürünleri Hijyeni ve Teknolojisi" ile "Su Ürünleri Hijyeni" gibi mesleki seçmeli dersler verilmektedir. Gıda Hijyeni ve Teknolojisi grubunda yer alan öğrencilere ayrıca gıda işletmelerinde hijyen, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları, gıda maddelerinin mikrobiyolojik kontrol yöntemleri, gıdalardan kaynaklanan enfeksiyonlar, gıda zehirlenmeleri, hayvansal ürünler hijyeni, muhafazası ve üretim teknolojisi, gıdalar ve işletmeler ile ilgili yasal düzenlemeler, işyeri denetimlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve HACCP sistemi konuları verilmektedir.

         Teorik derslerin yanı sıra ilgili derslerin uygulamaları Anabilim Dalı laboratuvarında, çeşitli mezbahalar ve kombinalarda, süt işletmelerinde yapılmaktadır. Anabilim Dalı uygulama alanı olarak faaliyet gösteren Et ve Süt Ünitelerinde lisans öğrenci uygulamalarında, et ve süt ürünlerinin üretim teknolojilerinin öğretilmesine yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca çiftlikten sofraya gıda güvenliği prensibi ile üretim yapan bu işletmelerde üretilen et ve süt ürünleri satış ünitelerinde tüketicilere sunulmaktadır.

         Anabilim Dalı bünyesinde özel firmalar ile ortaklaşa çalışmalar, doktora ve yüksek lisans tez araştırmaları yapılmaktadır. Bunların dışında et ve süt ürünlerinde ve gıda işletmelerinde kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve HACCP sisteminin uygulanması, et ve süt ürünlerinde mikrobiyel kontaminasyon kaynaklarının incelenmesi, farklı gıdalarda üretim aşamalarında mikroorganizmaların izolasyonları, et, süt ürünleri ve kanatlı etlerinde insan sağlığı için potansiyel bir tehlike oluşturan patojen mikroorganizmaların aranması, et ürünlerinde starter kültür kullanım olanakları, süt ve et ürünleri üretim teknolojisinde uygulanan farklı yöntemler, gıdaların mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesinin incelenmesi gibi birçok konuda araştırmalar yapılmaktadır.

         Anabilim Dalı laboratuarlarında öğrenci uygulamalarının dışında rutin olarak et ve süt ürünlerinde, içme ve doğal kaynak sularında, su ürünlerinde yönetmeliklerde belirtilmiş olan kimyasal, mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır.

         Anabilim Dalı bünyesinde gıda işletmelerinde çalışan personelin veya işletmeleri denetleyen kişilerin bilgilendirilmesi hedef alınarak meslek sonrası eğitim amaçlı kurslar düzenlenmektedir. Düzenlenen bu kurslarda et muayenesi, işletmelerde uyulacak hijyen kuralları, personel hijyeni ve ilgili yasal düzenlemeler gibi birçok konuda sektöre yönelik pratik uygulamalar ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar göz önüne alınmaktadır.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [13.191]