FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

   


FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


         Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalında, hastalıklara karşı korunma ve tedavi amacıyla yararlanılan ilaçların özellikleri, etkileri, kullanılışları ve dozlarını içeren Farmakokinetik ve Klinik Farmakoloji konularında eğitim verilir, bilinçli ve doğru ilaç kullanımının bilimsel temeli oluşturulur. Zehirlerin fizikokimyasal özellikleri, etkileri, klinik ve laboratuvar tanısı, zehirlenmelerden korunma ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verilir.

         Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalında, Veteriner Fakültesi lisans öğrencilerine "Genel Farmakoloji", "Özel Farmakoloji I ve II", "Toksikoloji", "Klinik Farmakoloji" ile "Halk Sağlığı (Çevre Toksikolojisi)" dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

         Anabilim Dalının başlıca araştırma konuları, çevre toksikolojisi kapsamında pestisidler, ağır metaller, mikotoksinler, nitrat ve nitritler,antibiyotik kalıntıları, zehirlenmeler, besin kirliliği ile insektisidlerle toksisite çalışmaları ve ilaç etkileşimleridir. Anabilim Dalımızda, yedi veteriner hekim doktora, iki eczacı ve bir kimyager yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştır.

         Anabilim Dalında, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmaların yanında, yem, süt ve süt ürünlerinde mikotoksin analizleri, bazı yem ve gıda maddelerinin toksikolojik kontrolleri ve zehirlenmelerin kimyasal yolla teşhisi yapılmaktadır. İlaçların geliştirilmesi, forensik toksikoloji, ilaçların yetkisiz kişiler tarafından ve yanlış kullanımı konularında da danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [16.369]