VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ VE DEONTOLOJİ ANABİLİM DALI

   


VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ VE DEONTOLOJİ ANABİLİM DALI​ HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


'Deontoloji', Grekçe'de 'gereklilik, zorunluluk' anlamına gelen 'deon', deontos'tan köken almış olup, görev ya da moral zorunluluklar teorisi veya bilimi olarak tanımlanmıştır. Veteriner hekimliğinde deontoloji ise, veteriner hekimin mesleki uygulamaları sırasında uymak ve uygulamak zorunda olduğu kurallar bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Deontoloji, 'ilm-i ahlâk' dersi adı altında 1880'li yıllardan itibaren veteriner fakültesinin ders programlarında yer almış, 'Veteriner Tarihi ve Deontoloji' dersi başlığı altında da, 1944 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde verilmeye başlanmış; 1950'de ise 'Veteriner Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü' kurulmuştur. Türkiye'nin dördüncü veteriner fakültesi olarak kurulan Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji dersinin zorunlu ders olması 1995 yılında kabul edilmiş, 2004 yılının Mayıs ayında da, Veteriner Hekimliği Temel Bilimler bölümüne bağlı 'Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı' kurulmuştur.

Anabilim Dalı tarafından lisans düzeyinde verilen; Veteriner Hekimliğe Giriş ve Tarih dersinde, öğrencilerin üniversiteye, fakülteye ve veteriner hekimliği mesleğine uyumunu sağlamak, Dünyada ve Türkiye'de veteriner hekimliğin tarihsel gelişimine ilişkin bilgiler sunarak mesleki bilinç oluşturmak; Hayvan Refahı dersinde, hayvan refahı hakkında gerekli bilgilerin verilerek, öğrencileri veteriner hekimlerin hayvanların refah ve esenliklerine yönelik görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek; Veteriner Hekimliği Mevzuatı dersinde, öğrencileri veteriner hekimlerin yasal görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgilendirerek onları veteriner hekimliği mevzuatına oryante etmek, Mesleki Etik ve Deontoloji dersinde de, öğrencileri deontoloji ve etik konularında bilgilendirip mesleki karar alma süreçlerine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Yüksek lisans düzeyinde; Ekolojik Perspektiften Hayvan Hakları ve Hayvan Refahı ile İnsan Hayvan Etkileşimi ve Hayvan Destekli Terapiler isimli dersler Anabilim Dalı tarafından verilmektedir. 

Anabilim Tarafından seçmeli olarak verilen Veteriner Hekimliği Toplum İlişkileri ve İnsan Hayvan Etkileşimi ve Hayvan Destekli Terapiler derslerinde öğrencilerin hasta, hasta sahibi, meslektaşları ve toplum ile ilişkilerindeki sorumlulukları örnek vakalarla değerlendirilmektedir.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [10.852]