HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

   


HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HAKKINDA         AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalı akademik yapılanmada Zootekni Anabilim Dalına bağlı Bilim Dalı olarak yer almakta iken Türkiye’ de hayvancılık sektöründeki gelişmelerin de  etkisiyle bir çok Veteriner Fakültesinde anabilim dalı olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Fakültemizde de Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümüne bağlı Anabilim Dalı olarak faaliyet gösteren Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalının isminin bir çok Veteriner Fakültesi ve Doçentlik bilim alanları ile uyumlu olması için “Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği” olarak değiştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Fakültemizde lisans düzeyinde zorunlu olarak okutulmakta olan “Hayvancılık Ekonomisi” dersi ile lisansüstü düzeyde “Hayvancılık İşletmeleri Yönetimi ve İşletme Ekonomisi” dersi anabilim dalımız tarafından verilmekte olup, bu alanda kendisini biraz daha fazla geliştirmek isteyen lisans düzeyindeki öğrencilerimiz için iki tane de seçmeli ders açılması planlanmaktadır.

 

Türkiye’ de tavukçuluk sektörü 1990’lı yılların başında gelişimini tamamlayarak o yıldan bu yana modern ve entansif bir tarzda yapılmakta iken, başta süt sığırcılığı olmak üzere diğer hayvansal üretim sektörleri de son yıllarda müthiş bir değişim yaşayarak entansif üretim modeline dönüşmüştür/dönüşmektedir. Entansif üretim modeli yatırım, sermaye, teknoloji kullanımı gerektiren, planlı bir üretim modeli olup, en önemli özelliği ise; ekonomik ve biyolojik verimliliğin ön planda olmasıdır.

Yüksek teknoloji kullanılan, büyük kapasiteli, profesyonelce düşünmeyi gerektiren ve kurumsal bir işletmecilik olan entansif üretimde öne çıkan en önemli konular; sürü sağlığı ve yönetimi ile işletme ekonomisidir. İşletme kuruluş yeri seçiminden ürünlerin pazarlanmasına kadar her aşamada işletme sahibi ya da yöneticilerin işletmesi ile ilgili rasyonel kararlar alabilmesi için temel işletmecilik kuralları ve üretimin teknik konularının birbirine entegre edilmesi günümüz entansif üretim modelinde çok daha önemli hale gelmiştir.

Hayvansal üretimde yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak Veteriner Hekimliği eğitiminde lisans ve lisansüstü düzeyde Hayvancılık İşletme Ekonomisi ya da Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği bilim dalının önemi giderek artmaktadır.

 
 
 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [8.545]