ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

   


ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


Zootekni Anabilim Dalı; çiftlik hayvanlarının morfolojik ve fizyolojik özellikleri, bakım ve yönetimi, verimlerin genetik düzeyleri ve genotipik olarak geliştirilme yolları, ölçülebilen ya da sayılabilen bilgilerin toplanması, analizi ve yorumlanması ile işletme yönetimi ve ekonomisi ilkeleri ile ilgilenir. Zootekni Anabilim Dalı başta Biyometri, Hayvancılık İşletme Ekonomisi, Genetik Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Doğum ve Suni Tohumlama, Besin/Gıda Hijyeni ve Teknonolojisi olmak üzere Veteriner Hekimliğini ilgilendiren bilim dalları ile yakın bir ilişki halindedir.

Modern anlamda zootekni; hayvancılık alanındaki tüm gelişmeleri uygulamaya aktaran bilim dalıdır. Bu bağlamda; Zootekni Anabilim Dalı sığır, koyun, keçi, at, domuz gibi çiftlik hayvanları yanında başta broyler ve yumurta tavuğu olmak üzere bıldırcın, keklik, sülün, pekin ördeği ve deve kuşu gibi kanatlı hayvanlar, kedi ve köpek gibi pet hayvanlarda bakım ve yönetim, ekolojik (sürdürülebilir, organik) üretim dahil, alternatif üretim sistemleri ile birlikte verimliliğin artırılması; geleneksel ve/veya modern biyoteknolojik ıslah yöntemleri kullanarak dirençli, adaptasyon gücü yüksek verimli genotiplerin geliştirilmesi; çataldan çiftliğe biyogüvenlik temeli ilkelerinde güvenli gıda üretimi, sürü sağlığı (biyogüvenlik) ve sürü yönetimi, üretim ekonomisi ve geliştirilmesi, hayvanlarda refah standartlarının artırılması, kayıpların azaltılması ve ürün kalitesinin artırılması, çevre ile uyumlu üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, temel genetik ve biyometri alanlarında güncel ve geleceği planlamaya dönük eğitim ve araştırmalar yapmaktadır.

Zootekni eğitiminde mesleki zorunlu dersler olarak Zootekni I, Zootekni II, Genetik, Hayvan Islahı, Biyoistatistik, Hayvancılık Ekonomisi, Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği dersleri yanında Çiftlik Hayvanları Hekimliği ve Yetiştiriciliği, Kanatlı Hayvan Hekimliği ve Yetiştiriciliği ile Küçük Hayvan Hekimliği modüllerinde hayvan türlerine yönelik seçmeli dersler verilmektedir. Kuramsal derslere bağlı uygulamalar Araştırma ve Uygulama Merkezinde türlere ait ünitelerde, kamu hayvancılık işletmelerinde, özel çiftliklerde ve hipodromlarda yaptırılarak öğrencilerin beceri kazanmaları sağlanmaktadır.

Zootekni Anabilim Dalı Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma Merkezi'nde bulunan sığır, koyun, keçi, yumurtacı tavuk, broyler, bıldırcın, köpek ve domuz yetiştirme üniteleri ile kuruluş çalışmaları tamamlanmak üzere olan Zootekni Anabilim Dalı Genetik laboratuvarında araştırma ve eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Yumurta, et ve süt kalitesi konusunda planlanan projeler ile çok yakında konu ile ilgili bir laboratuvar kurulması planlanmaktadır.

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [20.772]