Yönergeler
1 U.Ü.Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Yapılması Esaslarına İlişkin  Yönerge
2 U.Ü.Merkezi Yabancı Dil Yeterlik Sınav Yönergesi
3 U.Ü.Yabancı Dil Seviye Tespit (muafiyet) sınav Yönergesi
4 U.Ü.Yurtlar Yönergesi
5 U.Ü.Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi
6 U.Ü.Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi
7 U.Ü.Meslek Yüksekokulları Danışma Kurulu Yönergesi
8 U.Ü.Meslek Yüksekokulları Programları Danışma Komitesi Yönergesi
9 U.Ü.İşletmeler Yönergesi
10 U.Ü.Konut Tahsis Yönergesi
11 U.Ü.Yayın Uygulama Yönergesi
12 U.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kreş ve Anaokulu Yönergesi
13 U.Ü.İşveren Danışma Kurulları Yönergesi
14 U.Ü.Mezunlar Danışma Kurulları Yönergesi
15 U.Ü.Öğrenci Konseyi Yönergesi
16 U.Ü.Öğrenci Toplulukları Kuruluş, İşleyiş ve Etkinlik Esasları Yönergesi
17 U.Ü.Öğrencilerinin Katkı Paylarından Yararlandırılma Usul ve Esasları
18 U.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun Çalışma Yönergesi
19 U.Ü.Bilim, Sanat, Hizmet, Teşvik ve Başarı Ödülleri Yönergesi
Aday Öneri Formları
20 U.Ü.Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi
21 U.Ü.Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Lisans Öğretim Yönergesi
22 U.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
23 U.Ü.Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi
24 U.Ü.Sağlık Yüksekokulu Staj Yönergesi
25 U.Ü.Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Bursu Yönergesi
26 U.Ü.Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi
27 U.Ü.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Staj Yönergesi
28 U.Ü.Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
29 U.Ü.Tıp Fakültesi Etik Kurul Yönergesi
30 U.Ü.Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge
31 U.Ü.Mediko-Sosyal ve Gençlik Danışma Merkezi Yönergesi
32 U.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
33 U.Ü.Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Program Yönergesi
34 U.Ü.Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esasları Yönergesi
35 U.Ü.Yazışma Kuralları Yönergesi
36 U.Ü.Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi
37 U.Ü.Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
38 U.Ü.Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
39 U.Ü.Meslek Yüksekokulları İş Yeri Eğitimi I-II Derslerinin Uygulama Yönergesi
40 U.Ü.Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Etik Kurul Yönergesi
41 U.Ü.Tıp Fakültesi Eğitim Yönergesi
42 U.Ü.Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitim-ÖğretimYönergesi
43 U.Ü.Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi
44 U.Ü.Hukuk Müşavirliği Yönergesi
45 U.Ü.Etik Kurulu ve Etik Davranış İlkeleri Yönergesi/Taahhütname
46 U.Ü.Araştırma ve Yayın Etik Kurulları Yönergesi 
47 U.Ü.İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Yönergesi
48 U.Ü.Tıp Fakültesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
49 U.Ü.İktisadi İşletme Yönergesi
50 U.Ü.Eğitim Fakülesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi
51 U.Ü.Kültür ve Sanat Kurulu İşleyiş ve Faaliyet Yönergesi
52 U.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu Oluşumu ve Çalışma Yönergesi

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : 7.893 - 0