İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

   


İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI​ HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


         İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nın başlıca misyonu eğitim, araştırma ve klinik hizmetleri; bölümün temel sorumluluğu da öğrencilerin hastalıklardan korunma, teşhis ve tedavileri konularında eğitilmeleridir. İç Hastalıkları Kliniği; Büyük Hayvan ve Küçük Hayvan Klinikleri olmak üzere iki alt gruba ayrılmıştır. Öğrencilerin iyi yetişebilmeleri için gezici klinik uygulamaları ile iç ve dış klinik çalışmaları organize edilmiştir.

         Öğrenciler İç Hastalıklarına "İç Hastalıklarına Giriş" dersi ile başlar, bunu "Büyük Hayvanların İç Hastalıkları", "Küçük Hayvanların İç Hastalıklar" ve "Adli Tıp" takip eder. Bunlar öğrenciler için mesleki zorunlu derslerdir, öğrenciler bu derslerle klinik çalışmalara hazırlanırlar. Bu süreçte klinik ve çiftlik ortamında problem çözme, bilgi toplama ve edindikleri bilgileri uygulama olanağı bulurlar.

         Son yıl Çiftlik Hayvanları Hekimliği ve Yetiştiriciliği ya da Küçük Hayvan Hekimliği grubunu seçen öğrenciler ayrıca hayvan türlerine yönelik spesifik seçmeli derslere de devam edebilmektedirler.

         Küçük Hayvan Hekimliği ile ilgili yapılan başlıca çalışmalar, gastroenteroloji ve üriner sistem, hematoloji, kardiyoloji, endokrinoloji, endotoksemi ve endotoksemik şok, dermatoloji, ehrlichiosis ve leishmaniosis v.b. enfeksiyon hastalıklar, hayvan psikolojisi ve ekzotik hayvanlar ile ilgilidir. Büyük Hayvan Hekimliğinde ise, ruminantlarda sindirim sistemi, metabolizma, BIV, BLV, koyun-keçi vebası, listeriozis v.b. enfeksiyon hastalıklar, neonatal hastalıklar ve atlarda solunum ve sindirim sistemi hastalıkları ile igili çalışmalar yapılmaktadır. Bugüne kadar altı doktora öğrencisi çalışmalarını tamamlamışlardır.

         Haftada yedi gün yirmi dört saat hizmet veren İç Hastalıkları Kliniği'nde yılda yaklaşık 2000 hastaya klinik hizmeti verilmektedir. İç Hastalıkları Kliniği'ne getirilen veya pratisyen hekimlerin sevk ettikleri hastaların çoğunu köpek, kedi ve son yıllarda gittikçe artan sayılarda ekzotik pet hayvanları oluşturmaktadır. Büyük hayvanlara kliniğe getirilenlerin yanında, gezici klinik ve çağrılı sistem kapsamında hizmet verilmektedir. Kritik hastalara hospitalizasyon ünitesinde bakılmaktadır.

         İç Hastalıkları Anabilim Dalı, kompleks hastalıklara ilişkin ileri tanı teknikleri ve tedavi seçenekleri konusunda veteriner hekimlerle birlikte çalışmakta, yanı sıra yaşam boyu sürekli eğitim ilkesine dayalı kurs ve kongreler düzenlenmektedir. Anabilim Dalının, İzmir Doğal Yaşam Parkı, Karacabey Tarım İşletmesi, Tarım Bakanlığı ve Türkiye Jokey Kulübü ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktadır.

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [29.760]