MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

   


MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


Misyon: Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı hayvanların infeksiyöz hastalıklarında etiyoloji, patogenez, etkenlerin antibiyotik dirençlilikleri, koruma ve kontrol önlemleri konularında lisans ve doktora eğitimi vermek ve bu konularla uygulamalı ve temel araştırmalar yapmakla ilgilenir.

Eğitim: Öğretim üyeleri tarafından, Epidemiyoloji, Genel Mikrobiyoloji, Immunoloji ve Serolojik Teşhis Methodları, Özel Mikrobiyoloji ve Kanatlı Hayvanların İnfeksiyöz Hastalıkları ve bu 5 ders için ayrı ayrı açılabilen Denetimli Çalışma gibi mesleki zorunlu dersler, Veteriner Hekimlikte Halk Sağlığı, Kanatlı İnfeksiyöz Hastalıklarında Tanı ve Korunma, Klinik Laboratuvar Tanı gibi intörn gruplarına mesleki alan seçmeli dersler ve doktora öğrencilerine 12 adet seçmeli ders verilmektedir.

Araştırma: Mikrobiyoloji ve Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuarlarında, kanatlı mycoplasmalarının moleküler tanısı, hayvanlardan izole edilen Salmonella izolatlarının moleküler doğrulanması ve genotiplendirilmesi, Mycoplasma agalactiae’nın moleküler ve bakteriyolojik tanısı, Staphylococcus izolatlarında mecgenin ve diğer virulens faktörlerinin genetik incelenmesi, İnfeksiyöz Bronşitis Virusu’nun PCR ile deteksiyonu ve genotiplendirilmesi konusunda araştırma ve doktora düzeyinde çalışmalar sürdürülmektedir. Doktora çalışmaları ve projeler kapsamında oluşturulan laboratuar olanaklarından Veteriner Hekimliği öğrencileri maksimum miktarda yararlanmaktadır.

Rutin Laboratuar Teşhisi: Mikrobiyoloji Anabilim Dalı teşhis laboratuvarına gerek Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinikleri ve Araştırma ve Uygulama Çiftliği gerekse kamu ve özel kuruluşlar tarafından gönderilen örneklerde bakteriyolojik, mikolojik, virolojik ve serolojik incelemeler yapılmaktadır.Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda kanatlı ve çiftlik hayvanlarının bakteri ve virus infeksiyonlarının moleküler tanısı yapılmakta, Mycoplasma, Salmonella, Staphylococcus, İnfeksiyöz Bronşitis Virusu gibi etkenlere yönelik spesifik araştırmalar sürdürülmektedir.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [18.272]