VİROLOJİ ANABİLİM DALI

   


VİROLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


Viroloji Anabilim Dalında hayvanlarda görülen veya zoonotik karakterdeki viral enfeksiyonların etiyoloji, epidemiyoloji, patogenez, korunma ve kontrolüne yönelik araştırmalar yapılmaktadır.  Anabilim Dalında lisans eğitimine yönelik olarak "Viroloji", "Bilimsel Araştırma ve Yayınların Temel İlkeleri", "Sürü Sağlığı ve Yönetimi", ve "Viral Aşılar" dersleri  verilmektedir.  Anabilim Dalımızda tamamlanmış ve devam etmekte olan birçok araştırma projesi ve uluslararası işbirliği ile yürütülen çalışmalar bulunmaktadır.  Anabilim dalında yürütülen başlıca araştırma alanı pestivirusların moleküler epidemiyolojisi üzerinedir. Bunun dışında ruminantların herpesvirus enfeksiyonları ve solunum sistemi enfeksiyonları, kedi ve köpeklerin coronavirus enfeksiyonları ve herpesvirus enfeksiyonları da çalışma alanları arasındadır. Anabilim dalı laboratuvarında değişik hayvan hastalıklarının rutin teşhisine yönelik hizmet faaliyeti de sunulmaktadır. Bu kapsamda Fakültemize ait Hayvan Hastanesi ve Araştırma ve Uygulama Çiftliği ile birlikte serbest veteriner hekimler, kamu veya özel sektör kuruluşlarından gelen talepler de karşılanmaktadır. Ayrıca sahaya yönelik olarak eğitim çalışmaları (seminer, toplantı, kurs vb.) ile uygulamalı laboratuvar eğitimi de verilmektedir.

         Viroloji Anabilim Dalı Laboratuvarında yürütülen çalışmalarda hücre kültürü, serolojik testler, ELISA ve PCR teknikleri kullanılmaktadır. Bu amaçla primer hücre kültürü hazırlanması, virusların hücre kültürlerinde üretilmesi, saflaştırılması, konsantre edilmesi, deney hayvanlarında immunizasyon çalışmaları, ELISA protokollerinin oluşturulması vb. çalışmalar yapılmaktadır.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [15.556]