BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI

   


BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


İstatistik, verilerin toplanması, organize edilmesi, özetlenmesi, sunulması, tahlil edilmesi ve bu verilerden bir sonuca varılabilmesi için kullanılan yöntemler topluluğudur.

         Sağlık konularında uygulanan istatistik çalışmaları, zaman içinde gelişerek genel anlamda bilinen istatistik bilim dalının dışında ayrı bir bilim dalı olarak ortaya çıkmış ve "biyoistatistik" bilim dalı adını almıştır.

Biyoistatistik Anabilim Dalı, Fakültemiz bünyesinde öncelikle  Zootekni Anabilim Dalı içinde bilim dalı olarak oluşturulmuş, 2010 yılında ise Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü'nün altında bir anabilim dalı olarak yeniden düzenlenmiştir.         

         Fakültemizde biyoistatistik konusunda eğitimin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak anabilim dalımızca lisans öğrencilerine verilen ve bir dönemi kapsayan "Biyoistatistik" dersi dahilinde öğrencilere öncelikle temel biyoistatistik terminolojisi verilmektedir. İstatistiksel analizler için gerekli parametrik ve parametrik olmayan testler, örnekleme yöntemleri gibi konular anlatılmakta ve ileride yapılacak bilimsel çalışmaların temeli oluşturulmaya çalışılmaktadır.

         Anabilim Dalımız ayrıca tüm fakülte birimlerinin araştırma ve incelemeye dayalı proje, tez ve diğer bilimsel çalışmalarında istatistiksel danışmanlık hizmeti de vermektedir.

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [7.969]