GENETİK ANABİLİM DALI

   


GENETİK ANABİLİM DALI HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


         Canlıların özelliklerinin kalıtsal olduğunun bilinci ile tarih öncesi çağlardan beri bitki ve hayvanlar ıslah edilmiştir. Bununla birlikte, kalıtımsal aktarım mekanizmalarını anlamaya çalışan modern genetik bilimi ancak 19.yy.'ın ortalarında, Gregor Mendel'in çalışmasıyla başlamıştır.

         DNA'nın kalıtsal materyal olduğunun ortaya çıkarılması genetik bilimine farklı bir boyut kazandırmıştır. Moleküler genetik alanında sağlanan gelişmeler sayesinde günümüzde birçok hastalığın temelinde yatan mekanizmalar belirlenmiş, bu hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik yöntemler geliştirilmiştir.

         Anabilim Dalımız lisans ve lisansüstü eğitiminin tüm dönemlerinde araştırma ve incelemeye dayalı öğrenme, sunumlar, laboratuvar uygulamaları ve alan çalışmaları ile eğitime katkıda bulunmaktadır.

         Teknolojik açıdan son derece modern olan genetik laboratuarımızda: PCR, RT-PCR, spektrofotometre, yatay elektroforez, jel görüntüleme ve dökümentasyon, DNA ekstraksiyon ve saklama vb. cihazlar bulunmakta olup çiftlik hayvanlarının verimleri üzerinde etkili olan genlerin belirlenmesi başta olmak üzere, QTL analizleri, şüpheli ebeveyn testleri, kalıtsal hastalıkların teşhisi, gen ekspresyonları ve mutasyonlar belirlenebilmektedir.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [12.862]