FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

  


FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


 

Fizyoloji, canlı organizmadaki canlılık olaylarını ve çeşitli işlevlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Kısacası fizyoloji yaşam bilimidir.

Veteriner Fakültesi öğrencileri 1. sınıfta "Fizyoloji I", "Fizyoloji II" ve "Hayvan Davranışları" dersleriyle tanışırlar ve klinik öncesi bedensel işlevler hakkında temel bilgiler alırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Fizyolojide teorik dersler genel fizyoloji, solunum, kan dolaşımı, böbrek fonksiyonları, sindirim ve sinir, hormonal ve üreme sistemleri ile ısı düzenlenmesi ve metabolizma ile ilgili konuları içerir. Etholojinin teorik konuları evcil hayvanların davranışlarını kapsar. Fizyolojinin uygulama dersleri öğrencilerin teorik derste aldıkları bilgileri arttıracak şekilde evcil hayvanlar, laboratuvar hayvanları ve kurbağalar üzerinde yapılmaktadır. Aynı zamanda son sınıfta Küçük Hayvan Hekimliği grubunu seçen öğrenciler için de "Klinik Laboratuvar Tanı" dersi seçmeli olarak sunulmaktadır. 

Anabilim Dalı Ziraat Fakültesi Hayvansal Üretim Programına da ders desteği vermektedir.

 
Fizyoloji Anabilim Dalı'nın başlıca çalışma alanları; veteriner hematoloji, ruminantlarda sindirim fizyolojisi, hormonal sistem, farklı laboratuvar hayvanları ve özellikle de sıçanlar üzerinde yapılan kan basıncı ve merkezi sinir siteminden kan basıncının düzenlenmesine aracılık eden merkezi ve periferik mekanizmalar, uzun süreli kalori kısıtlaması ve karaciğer iskemi-reperfüzyon hasarı çalışmalarıdır. Fizyoloji Anabilim Dalında şimdiye kadar 3 doktora öğrencisi çalışmalarını tamamlamıştır.

 

Fizyoloji Anabilim Dalı'ndaki araştırma laboratuvarı ve olanakları aşağıda sunulmuştur: Genel Fizyoloji Laboratuvarı; öğrenci eğitimi ve genel fizyolojik çalışmalar için kullanılmaktadır. EKG monitörü, pH metre, distile su cihazı, etüv, derin dondurucular, soğutmalı santrifüj, elektronik tartı ve kimograflar bulunmaktadır. Hematolojik çalışmalar için; eritrosit, plazma ve tam kan sodyum-potasyum miktarlarının ölçümü için alev fotometresi, spektrofotometre kullanılmaktadır. Kan basıncı, gerim kuvveti çalışmaları için; araştırma tipi Biopac fizyolojik veri kayıt sistemi ve izole organ banyosu bulunmaktadır.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [17.964]