DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI

   


DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI​ HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


     

      Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı erkek ve dişi hayvanlarda, reprodüktif fizyoloji, endokrinoloji, kriyobiyoloji, reprodüksiyon ve yardımcı üreme teknikleri alanlarını kapsayan bir bilim dalıdır. Ayrıca erkek ve dişi hayvanlarda fertilite, infertilite ve sterilite konuları da bilim dalının diğer çalışma alanlarıdır.

       Veteriner Fakültesini seçen öğrenciler ilk olarak teorik ve uygulamalı olarak yürütülen Dölerme ve Suni Tohumlama Dersinde dişi hayvanlarda reprodüktif anatomi ve fizyoloji, endokrinoloji, senkronizasyon, süperovulasyon ve embriyo transferi ile erkek hayvanlarda reprodüktif anatomi, fizyoloji, endokrinoloji, spermanın alınması, saklanması, dondurulması ve sun'i tohumlama konularında eğitim verilir. Son yıl Çiftlik Hayvanları Hekimliği ve Yetiştiriciliği veya Küçük Hayvan Hekimliği modülünü seçen öğrencilere spesifik seçmeli dersler sunulmaktadır. Seçmeli dersi olan Reprodüktif Biyoteknoloji kapsamında in-vitro fertilizasyon, gamet ve embriyolarda cinsiyet tayini, oositin dondurulması, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu, gen transferi ve klonlama gibi yardımcı üreme teknikleri konularını görürler.

       Anabilim Dalımız tarafından yüksek lisans ve doktora düzeyinde de teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Anabilim Dalımızda 1989'dan 2009 yılına kadar 15 kişi doktora eğitimini tamamlamıştır.

       Anabilim Dalı küçük ve büyük hayvanlarda androloji, suni tohumlama, sinkronizasyon alanlarında bölgenin ve ülkenin sorunlarını çözen bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Süt sığırcılığı işletmelerinde infertilite problemi olan döl tutmama konusunda da çalışmalar yapılmaktadır. Son yıllarda ülkemizde popüler bir çalışma alanı olan karnivorlarda reprodüksiyon alanında da Anabilim Dalı tarafından bilimsel envanter oluşturacak çalışmalar yürütülmektedir. Anabilim Dalımız son yıllarda in-vitro embryo üretimi ve embriyonun dondurulması alanında da araştırmalar yürütmektedir. Ayrıca sperma biyokimyası ve morfolojisi alanında da DPT ve TUBİTAK destekli çeşitli bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Bulunduğumuz bölgedeki yerli ırk hayvanların ıslahına yönelik olarak biyoteknolojik yöntemlerden biri olan gametlerin kriyobiyolojisi ve transferi hedeflenen hizmet alanımızdır. Sonuç olarak bölümün bilimsel çalışma grupları karnivorlarda, büyük ve küçük ruminantlarda, tektırnaklılarda androloji, reprodüksiyon, in-vitro fertilizasyon ve kriyobiyoloji konularında araştırma projelerini ulusal ve uluslararası  kuruluşların işbirliği ile yürütmeyi hedeflemektedir.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [18.749]