YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

  MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


  

VERİLEN DERSLER

 

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

GÜZ VE BAHAR YARIYILI LİSANS DERSLERİ

 

DERS KODU

DERS ADI

DERS SAATİ

VERİLDİĞİ DERS DÖNEMİ

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

VET 2015 A-B

 

İmmunoloji-Seroloji A-B

4T/2U

3

Prof. Dr. Ayşin ŞEN

VET 2001 A-B

Genel Mikrobiyoloji A-B

4T/2U

3

Prof. Dr. Cengiz ÇETİN

VET 3001 A-B

Özel Mikrobiyoloji A-B

6T/4U

5

Prof. Dr. Mihriban ÜLGEN

VET 2024 A-B

Epidemiyoloji A-B

2T

3

Yard. Doç. Dr. Esra BÜYÜKCANGAZ

VET 3016 A-B

Kanatlı Hayvanların İnfeksiyöz Hastalıkları A-B

4T/4U

6

Prof. Dr. K.Tayfun ÇARLI

VET 5001

Vet. Hek. Halk Sağlığı

2T

 

Yard. Doç. Dr. Esra BÜYÜKCANGAZ

VET 5301

Kanatlı Hayvan İnf. Hast. Tanı ve Korunma

2T/2U

9

Prof. Dr. K.Tayfun ÇARLI

VET 5125

VET 5225

Klinik Laboratuvar Tanı I-II

2T/4U

9

Prof. Dr. Ayşin ŞEN

VET 5302

Kanatlı Hayvan Hek. ve Yetiş. (İntörn)

12U

9

Mikrobiyoloji Ana bilim Dalı tüm öğretim Üyeleri

VET 5202

Küçük Hayvan Hek. Klin. Lab. Tanı (İntörn)

4U

10

Mikrobiyoloji Ana bilim Dalı tüm öğretim Üyeleri

VET 2027

Gözetilen Çalışma İmmunoloji-Seroloji

2U

3

Prof. Dr. Ayşin ŞEN

VET2027

Gözetilen Çalışma Genel Mikrobiyoloji

2U

3

Prof. Dr. Cengiz ÇETİN

VET 3024

Gözetilen Çalışma Özel Mikrobiyoloji

2U

5

Prof. Dr. Mihriban ÜLGEN

VET 3024

Gözetilen Çalışma Kanatlı Hayvanların İnfeksiyöz Hastalıkları

2U

6

Prof. Dr. K. Tayfun ÇARLI

VET 5011

Gözetilen Çalışma Kanatlı Hayvan İnf. Hast. Tanı ve Korunma

2U

10

Prof. Dr. K. Tayfun ÇARLI

Ziraat Fakültesi

Hayvan Sağlığı           

2T

 

Yard. Doç. Dr. Esra BÜYÜKCANGAZ

 

 

 

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

VETERİNER- MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

GÜZ VE BAHAR YARIYILI DOKTORA DERS PLANI

 

 

GÜZ YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati (K+U)

Öğrenci Kredisi

AKTS

Öğretim Üyesi

Önkoşul

VMK 6001

Temel Mikrobiyoloji

2+2

3

6

Prof. Dr. Cengiz ÇETİN

-

VMK 6002

Evcil Hayvanların Önemli Bakteriyel İnfeksiyonları

2+0

2

5

Prof. Dr. Mihriban ÜLGEN

-

VMK6004

Epidemiyoloji

1+0

1

3

Yrd. Doç. Dr. Esra BÜYÜKCANGAZ

-

VMK 6505

Urogenital  Sistem İnfeksiyonları

1+0

1

3

Prof. Dr. Cengiz ÇETİN

-

VMK 6506

İmmun Sistem Hücreleri, Hücreler arası işbirliği ve İmmun Tepki

1+0

1

3

Prof. Dr. Ayşin ŞEN

-

VMK 6508

Mukozal İmmunite

1+0

1

3

Prof. Dr.Ayşin ŞEN

-

VMK 6509

Neonatal İmunoloji

1+0

1

3

Prof.Dr.Ayşin ŞEN

-

VMK 6510

Mantar İnfeksiyonları, Mikotoksinler ve Hayvan Sağlığına Etkileri

1+0

1

3

Prof.Dr. Mihriban ÜLGEN

-

VMK 6513

Kanatlı İmmun Sistem Yapı ve Fonksiyonları

2+0

2

5

Prof. Dr. Ayşin ŞEN

-

VMK 6522

Klinik Mikrobiyoloji

1+0

1

3

Yrd. Doç. Dr. Esra BÜYÜKCANGAZ

-

VMK 6006

Doktora Uzmanlık Alan Dersi

3+0

0

0

Danışman Öğretim Üyesi

-

 

 

BAHAR YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati (K+U)

Öğrenci Kredisi

AKTS

Öğretim Üyesi

Önkoşul

VMK 6003

Temel İmmunoloji ve Serolojik Teşhis Metodları

2+2

3

6

Prof. Dr. Ayşin ŞEN

-

VMK 6005

Kanatlı Hayvanların Önemli Bakteriyel ve Viral İnfeksiyonları

2+2

3

6

Prof. Dr. Tayfun ÇARLI

-

VMK 6511

Mastitis ve Laboratuvar Teşhisi

1+2

2

4

Prof. Dr. Mihriban ÜLGEN

 

-

VMK 6512

Aşılar, Serumlar ve Proflakside Kullanımları

1+0

1

3

Yrd. Doç. Dr. Esra BÜYÜKCANGAZ

-

VMK 6514

İnfeksiyöz Etkenlere Karşı Bağışıklık

2+0

2

5

Prof.Dr.Ayşin ŞEN

-

VMK 6515

Hipersensitivite, İmmun Yetmezlik ve Otoimmun Hastalıklar

2+0

2

5

Yrd. Doç. Dr. Esra BÜYÜKCANGAZ

-

VMK 6516

Zoonotik İnfeksiyonlar

2+0

2

5

Prof. Dr. Mihriban ÜLGEN

-

VMK 6006

Doktora Uzmanlık Alan Dersi

3+0

0

0

Danışman Öğretim Üyesi

-

 

Seminer

-

-

5

 

 

 

 

 

Yürürlükteki Araştırma Projeleri

 

a. Yürütücüleri bölümümüzdeki öğretim üyeleri olan projeler

 

1.  Projenin Adı: Kanatlı İnfeksiyöz Bronşitis Virus (IBV) İzolatlarının S1 Genindeki Aşırı Değişken Bölgenin Dizi Analizine Dayalı Tiplendirilmesi. TUBİTAK/TOVAG-1100914

    Yürütücüsü: Prof. Dr. K. Tayfun ÇARLI

    Bölümümüzdeki yardımcı araştırıcıları: Araş. Gör. Dr. Serpil KAHYA

 

2.  Projenin Adı: Sağlıklı ve Klinik Mastitisli Sığırların Süt Örneklerinden Elde Edilen Staphylococcus aureus İzolatlarında Methicillin Direnç Geni Varlığının Araştırılması. UBAP(V)-2009/12

    Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Esra BÜYÜKCANGAZ

    Bölümümüzdeki yardımcı araştırıcıları: Esra BÜYÜKCANGAZ (Koordinatör), Prof. Dr. K. Tayfun ÇARLI, Prof. Dr. Ayşin ŞEN, Araş. Gör. Dr. Serpil KAHYA

 

3.  Projenin Adı: Salmonella kütüphanesi oluşturulması için temel bir çalışma:Salmonella enterica subsp. Enterica izolatlarının serotiplendirilmesi ve S. enterica subsp. Enterica serovar Enteritidis’in PCR ile direkt tiplendirilmesi. UBAP(V)-2010/43

   Yürütücüsü: Prof. Dr. K. Tayfun ÇARLI

   Bölümümüzdeki yardımcı araştırıcıları: Araş. Gör. Dr. Serpil KAHYA

 

  1.   Projenin Adı: Güney Marmara bölgesinde koyun ve keçilerde bulaşıcı agalaksiya hastalıgının bakteriyolojik, serolojik ve moleküler yöntemler ile arastırılması. UAP(V)-2011/57.

    Yürütücüsü: Prof. Dr. Mihriban ÜLGEN

    Bölümümüzdeki yardımcı araştırıcıları: Prof. Dr. K. Tayfun CARLI, Aras. Gör. Hüban GÖÇMEN, Aras. Gör. Dr. Serpil KAHYA, Doktora ögrencisi Burak MAT

 

  1.   Projenin Adı: Towards Control of Avian Coronaviruses: Strategies for Diagnosis, Surveillance and Vaccination. TUBITAK/COST-2013-2017.

    Yürütücüsü: Prof. Dr. Kamil Tayfun CARLI

    Bölümümüzdeki yardımcı araştırıcıları: Araş. Gör. Dr. Serpil KAHYA

 

  1.    Projenin Adı: Pulmoner kontüzyonlu köpeklerde pulmoner enfeksiyon riskinin değerlendirilmesi

      Yürütücüsü: Doç. Dr. Hakan SALCI

      Bölümümüzdeki yardımcı araştırıcıları: Araş. Gör. Dr. Serpil  KAHYA

 

  1.   Projenin Adı: Bursa Bölgesindeki Kısraklarda Pneumovaginanın Uterus Bakteriyolojisi ve Sitolojisine Etkileri, U.Ü. BAP Projesi, 2013.

    Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Gülşen GONCAGÜL

    Bölümümüzdeki yardımcı araştırıcıları: Araş. Gör. Hüban GÖÇMEN

 

 

b. Bölümümüzden yardımcı araştırıcıları bulunan ve diğer bölümler tarafından yürütülen projeler

 

  1.   Projenin Adı: Toprakta ve suda Flourokinolon direnci gelişiminin fenotipik ve genotipik yöntemlerle arastırılması.

    Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Murat CENGİZ (Vet. Fak. Farmakoloji ABD.)

    Bölümümüzdeki yardımcı araştırıcıları: Yard. Doç. Dr. Esra   BÜYÜKCANGAZ

 

  1.    Projenin AdıEscherichia coli’de Florokinolon Farmakodinamiginin Arastırılması

    Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Murat Cengiz (Vet. Fak. Farmakoloji ABD.)

    Bölümümüzdeki yardımcı araştırıcıları: Prof. Dr. Ayşin ŞEN, Yard. Doç. Dr.  Esra BÜYÜKCANGAZ

 

  1.   Projenin Adı: Tavuk Yumurtalarında Salmonella Varlığının Standart Bakteriyolojik Metod ISO 6579 ve Real-time PCR ile Belirlenmesi, UÜBAP 2009

    Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayşegül Eyigör (Vet. Fak. Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD.)

    Bölümümüzdeki yardımcı araştırıcıları: Prof. Dr. Tayfun ÇARLI

 

4.  Projenin Adı: Mastitisli ineklerde, Sütte ve Kanda Laktoferrin, Laktoperoxidase ve Diger Bazı Antimikrobiyal Protein ve Enzimlerin Antioksidatif Baglantılı Aktiviteleri ile Somatik Hücre Sayıları Arasındaki iliskinin Saptanması, OUAP(TBMYO)-2012/15.

    Yürütücüsü: Aytekin GÜNAY

    Bölümümüzdeki yardımcı araştırıcıları: Yard. Doç. Dr. Esra BÜYÜKCANGAZ

5. Projenin Adı: Yumurtacı ırk tavuk kümesi drag svab numunelerinde Salmonella aranmasında ISO 6579 yöntemi, Light Cycler Polimeraz Zincir Reaksiyonu (LC-P CR) ve Dupont Bax - PCR sistemlerinin karşılaştırılması

    Yürütücüsü: Araş. Gör. Dr. Serpil KAHYA

    Bölümümüzdeki yardımcı araştırıcıları: Prof. Dr. K. Tayfun CARLI

 

    Önerilen projeler (Sonucu beklenen)

 

Projenin Adı: Hayvanlardan izole edilen Salmonella ve Staphylococ türlerinin antibiyotik dirençliliklerinin karakterizasyonu.  UÜBAP-2013/, alt yapı projesi olarak önerildi. 2013-2016.

 Yürütücüsü: Kamil Tayfun Carlı

 Bölümümüzdeki yardımcı araştırıcıları:  Prof. Dr. Ayşin Şen, Prof. Dr.  Mihriban Ülgen, Prof. Dr.  Cengiz Çetin, Yard. Doç. Dr. Esra Büyükcangaz, Araş. Gör. Dr. Serpil Kahya, Araş. Gör. Hüban Göçmen, Doktora öğr. Emel Bıyıklı, Doktora öğr. Burak Mat, Doktora öğr.  Mohammed Khider, Doktora ögr. Özge YILMAZ

 

Rutin Mikrobiyoloji Laboratuar Hizmetleri

    Rutin mikrobiyoloji laboratuar hizmeti olarak, 2011 yılında 587 adet, 2012 yılında 450 adet örnek laboratuarımızda çalışılmıştır. 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [2.594]