Prof. Dr. K. Tayfun ÇARLI

MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


  


KİŞİSEL BİLGİLER         PROJELER          YAYINLAR


KİŞİSEL BİLGİLER  :

Doğum Yeri      :   Samsun
Doğum Tarihi    :   12.11.1962
Yabancı Dil       :   İngilizce

 

ÖZGEÇMİŞ :

Fakülte Öncesi Eğitim

İlkokul    : 
Atatürk İlkokulu, Bursa
Ortaokul : Çelebi Mehmet Ortaokulu, Bursa
Lise         : Bursa Erkek Lisesi, Bursa
Fakülte   : Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi-Bursa

 

Fakülte Sonrası Eğitim ve Akademik Geçmiş

1984 - 1989 Araştırma Görevlisi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Bursa.

Doktora öğrencisi, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji ABD, Bursa.

1989 – 1993 Yardımcı Doçent, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Bursa.

1993 – 1999 Doçent, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Bursa.

1997 -1998 NATO-B1 kısa dönem doktora sonrası araştırmacı Kentucky Üniversitesi Mikrobiyoloji-İmmunoloji Bölümü,Amerika.

1999/…. Profesör Doktor, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Bursa.

 

AKADEMİK/İDARİ GÖREVLER:

 1. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı: 2006-….
 2. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği: 2001-2002.
 3. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri: 2002-2008.
 4. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği: 2007-

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER  :

Yönetilen Doktora Tezleri

 1. Mine Karabulut- İneklerden Salmonella Serovarlarının İzolasyonu.
 2. Fethiye Çöven- Türkiye’deki Broyler ve Yumurtacı Hindilerden İnfeksiyöz Bursal Hastalığı Virusu’nun İzolasyon ve İdentifikasyonu.
 3. Özden Kabaklı- Infeksiyöz Bovine Rhinotracheitis-İnfectious Pustular Vulvovaginitis (IBR/IPV): MDBK ve Primer Hücre Kültürlerinde Nötralizasyon Antikorlarının ve Virus İzolasyonunun Tesbiti.
 4. Gülşen Goncagül- Tavuklardan Salmonella İzolasyonu için Kloakal Svab ve Drag Svab Yöntemlerinin Karşılaştırılması.
 5. Erhan Erdost-Türkiye’deki Koyunlarda Maedi-Visna-Antikor Prevalansı.
 6. Vildan Caner- Türkiye’de Tavuklardaki Salmonella Serovarlarının Prevelansı.
 7. Arzu Ürşen-Kümes Hayvanlarında Ornithobacterim rhinotracheale İnfeksiyonu.
 8. Elçin Günaydın- Kanatlı Etlerinde Salmonella Aranması için Kapillar Polimeraz Zincir Reaksiyonu.
 9. Nevin Oktay-Tavuklardaki Artritis Olgularından Enterococcus spp İzolasyonu.
 10. Serpil Kahya- Tavuklarda Mycoplasma gallisepticum Aranması için LightCycler Polymerase Chain Reaction Sisteminin Optimizasyonu.
 11. Burcu Tuğ- Yumurtacı Irk Tavuk Kümesi Numunelerinde Salmonella spp. Aranmasında Dupont Bax Sistem ve ISO 6579 Yöntemlerinin Karşılaştırılması (Devam ediyor).
 12. Emel Bıyıklı- Kedi ve Köpek Salmonella İzolatlarının Fenotipik ve Genotipik Karakterizasyonu (Devam ediyor).
 13. Özge Yılmaz- Ders aşamasında

 

 

ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ

1.      Turkish Scientific and Research Council, Study name: Comparison of serum, milk

and urine as samples in an enzyme immunoassay for bovine leukaemia virus infection,

Res. Vet. Sci. 55, 394-395, 1993. Principal Investigator: KT. CARLI, DVM.

 

2.      Turkish Scientific and Research Council, Study name: Sulphate-reducing bacteria in bovine faeces, Lett.Appl.Microbiol., 21, 228-229, 1995. Principal Investigator: KT. CARLI, DVM.

 

3.      Turkish Scientific and Research Council, Study name: Serological and haematological diagnosis of enzootic bovine leukosis in cattle in Turkey, Vet.Rec. 136, 42-44, 1995. Principal Investigator: KT. CARLI, DVM.

 

4.      Turkish Scientific and Technical Research Council: NATO-B1 postdoctoral scholarship,1997-1998 to work in Yousef Abu Kwaik‘s lab, Department of Microbiology & Immunology in University of Kentucky.

 

 

ULUSLAR ARASI DERGİLERDEKİ REVİEWER GÖREVLERİ

FEMS Microbiology Letters

Medical Science Monitor

Journal of Applied Microbiology

 

VERDİĞİ DERSLER

1. Lisansüstü

Kanatlı Hayvanların Önemli Bakteriyel ve Viral İnfeksiyonları

Kanatlı Hayvan İnfeksiyöz Hastalıklarında Tanı ve Korunma

 

2. Doktora

Doktora Uzmanlık Alan Dersi

Kanatlı Hayvanların Önemli Bakteriyel ve Viral İnfeksiyonları

  

 

UZMANLIK ALANLARI

Teşhis

Bakteriyel, viral kanatlı hastalıkları ve besin patojenlerinin rutin ve genetik metodlarla teşhisi.   

Viral kanatlı hastalıkları ve Bovine Leukaemia Virus infeksiyonunun Enzime Immunoassay uygulamaları ile teşhisi.

Genel mikrobiyoloji, İmmunoloji

 

Deneysel                               

Deney hayvanları ve tavuklarda bazı inokulasyon teknikleri.

Önemli kanatlı solunum yolu virusları için primer tavuk fibroblastları ve tracheal organların hazırlanması.       

Bazı moleküler mikrobiyoloji teknikleri (PCR, southern blotting, dot blotting, hibridizasyon vb.).

 

ÜYELİKLER :

1. American Society for Microbiology

2. Microbiology Society of Turkey

3. Society of Veterinary Microbiology in Turkey

4. Society of Antimicrobial Chemotherapy in Turkey

 

DANIŞMAN GÖRÜŞME SAATLERİ  :

Çarşamba 15.30 - 17.15

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ  :

Tel: (+90 224) 294 12 91

Fax: (+90 224) 2940857

e-mail: tayfun@uludag.edu.tr

Avesis : https://avesis.uludag.edu.tr/tayfun

Adres:  Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji ABD. Görükle Kampüsü-Bursa

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [3.951]