Doç. Dr. Esra KOCAKAYA BÜYÜKCANGAZ

MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


  


KİŞİSEL BİLGİLER         PROJELER          YAYINLAR


KİŞİSEL BİLGİLER  :

Doğum Yeri      :  Bursa
Doğum Tarihi   :   01.01.1977
Yabancı Dil      :   İngilizce

 

ÖZGEÇMİŞ :

      01. 01. 1977 tarihinde Bursa'da doğdum.  İlkokul öğrenimimi Setbaşı İlkokulu'nda, hazırlık sınıfı ve ortaokul öğrenimimi Özel İhsan Çizakça Lisesi'nde, lise öğrenimimi ise Bursa Yıldırım Bayezıd Lisesi'nde tamamladım.  1995 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde eğitimime başladım ve 2000 yılında mezun oldum.  2001 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda Doktora eğitimime ve 2002 yılında da Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladım.  2007 yılında Mikrobiyoloji Doktorasını tamamladım. Halen Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda Uzman Doktor olarak görev yapmaktayım.

 

KAZANILAN AKADEMİK DERECELER  :

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2000 (Mezuniyet)  
Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ens. 2007 (Doktora)

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER  :

PROJELER:

1. Sağlıklı ve Klinik Mastitisli Sığırların Süt Örneklerinden Elde Edilen Staphylococcus aureus İzolatlarında Methicillin Direnç Geni Varlığının Araştırılması (UAP (V) 2009-12, Proje Yöneticisi)

2. Koyun ve Sığır Atıklarında Brucella spp.'nin Bakteriyolojik ve Moleküler Tanısı (BAP V/ 2006- 2009, Yardımcı Araştırıcı)
Güney Marmara Bölgesindeki Gökkuşağı Alabalığı (Onchorhynchus mykiss )

3. İşletmelerinde Üretimde Sorun Olan Bakteriyel, Viral ve Paraziter Hastalıkların İncelenmesi.(UAP(V)-2009/13, Yardımcı araştırıcı.)

4. Toprakta ve suda Flourokinolon direnci gelişiminin fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması. (UAP(V)-2009/ 11, Yardımcı araştırıcı)

 

 

UZMANLIK ALANLARI  :

Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji, Hayvan Hastalıkları

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ  :

Tel: (+90 224) 294 12 97

Fax: (+90 224) 294 12 02

e-mail: kocakaya@uludag.edu.tr

Avesis : https://avesis.uludag.edu.tr/kocakaya

Adres: U.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Görükle Kampüsü 16059 Bursa

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [3.684]