Prof. Dr. Serpil Kahya Demirbilek

MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


  


KİŞİSEL BİLGİLER         PROJELER          YAYINLAR


PROJELER :

Projelerde Yaptığı Görevler:

1.    Carli KT, Eyigör A, Goncagül G, Kahya S. Optimization of Mycoplasma gallisepticum-PCR by Air Thermal Cycler. Supported by University of Uludag Research Fund, Project No: V-2006/29, Bursa, 2006-2008, yardımcı araştırıcı.

 

2.  Soner Altun, Recep Çıbık, Kadir Yeşilbağ, Veli Yılgör Çırak, Bayram Şenlik, Ali Aydoğdu, Alper Çiftçi, Ertan Emek Onuk, Özgür Özyiğit, Esra Büyükcangaz, Kaan Önat, Serpil Kahya, Gizem Alpay, Pelin Tuncer. Güney Marmara Bölgesindeki Gökkuşağı Alabalığı (Onchorhynchus mykiss) İşletmelerinde Üretimde Sorun Olan Bakteriyel ve Paraziter Hastalıkların İncelenmesi, UBAP(V)-2009/13, yardımcı araştırıcı.

 

3.   Esra Büyükcangaz, Ayşin Şen, Kamil Tayfun Carlı, Kamil Seyrek İntaş, Seran Temelli, Ayşegül Eyigör, Serpil Kahya, Çağlar Çalışkan. Sağlıklı ve Klinik Mastitisli Sığırların Süt Örneklerinden Elde Edilen Staphylococcus aureus İzolatlarında Meticillin Direnç Geni Varlığının Araştırılması, UBAP(V)-2009/12, yardımcı araştırıcı.

 

4Kamil Tayfun Carlı, Ayşegül Eyigör, Seran Temelli. Serpil Kahya, Kaan Önat. Salmonella kütüphanesi oluşturulması için temel bir çalışma: Salmonella enterica subsp. enterica izolatlarının serotiplendirilmesi ve S. enterica subsp. enterica serovar Enteritidis’in PCR ile direkt tiplendirilmesi. UBAP(V)-2010/43, yardımcı araştırıcı.

 

5.  Kamil Tayfun Carlı, Ayşegül Eyigör, Seran Temelli, Serpil Kahya, Fethiye Çöven. Kanatlı Enfeksiyöz Bronşitis Virus (IBV) İzolatlarının S1 Genindeki Aşırı Değişken Bölgenin Dizi Analizine Dayalı Tiplendirilmesi. TOVAG-1100914, TUBITAK 2011, yardımcı araştırıcı.

 

6.  Mihriban Ülgen, Kamil Tayfun Carlı, Ümit Özdemir, Kaan Önat, Serpil Kahya, Hüban Göçmen. Güney Marmara bölgesinde koyun ve keçilerde bulaşıcı agalaksiya hastalığının bakteriyolojik, serolojik ve moleküler yöntemler ile araştırılması. UBAP(V)-2011/57, yardımcı araştırıcı.

 

7.  Serpil Kahya, Burcu Kesin Tuğ, Seran Temelli, Kamil Tayfun Carlı, Ayşegül Eyigör. Yumurtacı ırk tavuk kümesi drag svab numunelerinde Salmonella aranmasında ISO 6579 yöntemi, Light Cycler Polimeraz Zincir Reaksiyonu (LC-PCR) ve Dupont Bax-PCR sistemlerinin karşılaştırılması. KUAP(V)-2013/8, yürütücü.

 

8.  Kamil Tayfun Carlı, Ayşegül Eyigör, Seran Temelli, Serpil Kahya, Fethiye Çöven. Towards Control of Avian Coronaviruses: Strategies for Diagnosis, Surveillance and Vaccination. TUBITAK/COST-FA Action, FA 1207, 2013-2017, yardımcı araştırıcı.

 

 9.  Seran Temelli, Kamil Tayfun Carlı, Ayşegül Eyigör, Serpil Kahya, Evren Erköse, Ece Durmaz, Talha Sulfi. Kasaplık Sığır, Koyun ve Keçilerden İzole Edilen Salmonella Serotiplerinin ve Antimikrobiyal Direnç Profillerinin Belirlenmesi. UAP(V)-2013/29, 2013-2018, yardımcı araştırıcı.

 

10.  Gülşen Goncagül, Hakan Salcı, Serpil Kahya, Nazmiye Güneş, Kamil Seyrek İntaş, E. Sinem Salcı. Koyunlarda Farklı Doğum İndüksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. OUAP (MPMYO)-2013/44, 2013-2017, yardımcı araştırıcı.  

 

11.  Hakan Salcı, Ahmet Sami Bayram, Serpil Kahya. Pulmoner Kontüzyonlu Köpeklerde Pulmoner Enfeksiyon Riskinin Değerlendirilmesi. BUAP(V)-2014/1, 2014-2017, yardımcı araştırıcı.

 

12.  Mustafa Barış Akgül, Serpil Kahya Demirbilek, Seyrani Mersin, Nihat Şındak, Gülşah Akgül, Ali Günaydın, Kadir Sulu. Sağlıklı Romanov ırkı koyunlarda gözyaşı sekresyonu ve göz içi basıncının, melatonin hormonu seviyesi ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. 2017-2018, SİÜVET-23, yardımcı araştırıcı.

 

13.  Serpil Kahya Demirbilek, Mustafa Barış Akgül, Gülşah Akgül, Özge Yılmaz. Kedi ve köpek orjinli otitis externaya neden olan bakteri izolatlarının identifikasyonu. UABP-HDP(V)-2017/36, 2017-2018, yürütücü.

 

14.  Sinem Özdemir Salcı, Serpil Kahya Demirbilek, Kamil Seyrek İntaş, Gürsel Sönmez, Özge Yılmaz, Özkan Yavaş. Farklı derecelerde pnömovaginalı ineklerin genital kanalının sitolojik, mikrobiyolojik ve histopatolojik bulgularının karşılaştırması. UABP-2017/2019, yardımcı araştırıcı.

 

15. Ahmet Akkoç, Serpil Kahya Demirbilek, Murat Yalçın, Figen Ersoy, Cansel Güzin Özgüden Akkoç, Müjdat Müfit Kahraman, Abdülkadir Keskin. Mast hücrelerinin mastitis patogenezinde aldıkları rollerin in vivo ve invitro koşullarda incelenmesi. Tubitak 1001, Proje no:118O893, 2019-2021, yardımcı araştırıcı.

 

16. Serpil Kahya Demirbilek, Nurdan Urvaylıoğlu, İ. Safa Gürcan, Özlem Kardoğan, İsmail Özkan, Kürşat Tetik, Fatih Koçak. Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Ebeveyn Etlik Piliç Saf Hatlarında Aşılama Sonrası Oluşan Bağışıklık Yanıtının Değerlendirilmesi. TAGEM-1570, 2020-2022, yürütücü.

 

17. Ebru Karakaya Bilen, Serpil Kahya Demirbilek, Havva Kurnaz, Öznur Yılmaz Abdülkadir Keskin. Siirt Bölgesinde Koyun ve Keçilerdeki Mastitislerin Prevalansı, Etkenlerin Bakteriyolojik ve PCR Metodu ile Belirlenmesi ve Antibiyotik Duyarlılıkları. 2021-2023. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi, yardımcı araştırıcı.

 

18. Serpil Kahya Demirbilek, Merve Yıldız. Kedi ve köpeklerde Salmonella taşıyıcılık oranı ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi. UABP-DDP (V)-2021/451, yürütücü.

 

19. Özlem Biçici, Tekin Şahin, Gülşah Akgül, M. Barış Akgül, Vedat Baldaz, Kerem Ercan, Serpil Kahya Demirbilek, Merve Yıldız. Siirt İlindeki İnfeksiyöz Keratakonjuktivitli Keçilerde Serum Akut Faz Proteinlerinin Değerlendirilmesi. SİÜVET-23, yardımcı araştırıcı.

 

20. Serpil Kahya Demirbilek, Selda Beker. İnegöl İlçesinde Subklinik ve Klinik Mastitisli Sığırlarda Staphylococcus Türlerinin Antibiyotik Direnç Profillerinin Fenotipik ve Bazı Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi. TDK-2022-716, Yürütücü.

 

21. Serpil Kahya Demirbilek, Merve Yıldız. Kedi ve köpeklerden elde edilen Salmonella izolatlarının serotiplendirilmesi. THIZ-2022-1068, Yürütücü.

 

22. Barış Güner, İhsan Kısadere, Hakan Tavşanlı, Serpil Kahya Demirbilek, Abdülkadir Keskin. Koyunlarda östrus senkronizasyonunda sünger içi farklı tedavi protokollerinin vaginal mikrobiota ve fertilite parametreleri üzerine etkisi. Balıkesir Üniversitesi BAP, 2022/009. Yardımcı araştırıcı

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.380]