Doç. Dr. Abdülkadir KESKİN

DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI​ HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


  


KİŞİSEL BİLGİLER         PROJELER          YAYINLAR


PROJELER :

İneklerde Sinkronizasyon Protokolleri ile Gebelik Oranının Artırılması. TUBITAK, TOVAG 107O227 Nolu Proje TÜBITAK 2007-2010.

Postpartum nonsiklik sütçü ineklerde progesteron- östradiol, progesteron-GnRH-prostoglandin F2 -östradiol veya PMSG'nin folliküler dinamikler ve reproduktif parametreler üzerine etkileri. UÜ/BAP 2002-2005.

Koyunlarda Butaphosphan + Cyanocobalamin Kombinasyonunun Gebelik Toksemisinin Profilaksisine, Metabolizma ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi .TUBITAK-SBAG 111R019 Nolu Proje 2011-2013.

Farklı nişasta seviyelerine sahip rasyonların sağmal ineklerde reprodüktif parametreler süt verimi ve bileşenleri ile laminitis insidansı üzerine etkisi. TÜBITAK-TOVAG 11O422 No’lu Proje 2011-2014.

Sakız ırkı koyunlarda çeşitli gen bölgelerindeki polimorfizimlerin östrus senkronizasyonu ve döl verimi özellikleri üzerine etkisi, TUBİTAK-TOVAG 115O015 Nolu Proje 2015-2017.

Sütçü Düvelerde Progesteron Tabanlı Co-synch Senkronizasyon protokolünde yapılacak olan modifikasyonun reprodüktif parametreler üzerine etkisi. TUBİTAK-TOVAG 1140819 nolu Proje, 2014-2015

Bursa bölgesindeki süt sıgırı işletmelerinde mastitise karşı hipramastivac ile aşılamanın profilaktik etkisi. UÜ/BAP 2003-2005.

Bursa Bölgesindeki Siyah Alaca Sıgırlarında Kalıtsal BLAD, DUMPS, Citrullinaemia Hastalıkları ve Faktör XI Yetmezliği Bakımından Genotiplerin PCR-tabanlı Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi. UÜ/BAP 2008-2010.

Sağmal Sütçü İneklerde Ovsynch Öncesi Uygulanan Presinkronizasyonun Gebelik Oranı Üzerine Etkisi. UÜ/BAP 2009-2010.

Siyah Alaca Sığır Irkı Düvelerde Döl Verimi Üzerine Etkili bazı Gen Bölgelerinin DNA-Tabanlı Yöntemler Kullanılarak İncelenmesi. UÜ/BAP 2013-2014

Kırgızistan’da yetiştirilen koyun ırklarının üreme özellikleri üzerine etkili gen bölgelerinin araştırılması. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, KTMÜ/BAP 2016-2017

Kırgızistan Bişkek Yöresinde Barındırılan Köpeklerde Genital Hastalıkların Jinekolojik ve Patolojik Yönden Araştırılması. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, KTMÜ/BAP 2016-2017.

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.190]