Prof. Dr. Kamil SEYREK-İNTAŞ

DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI​ HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


  


KİŞİSEL BİLGİLER         PROJELER          YAYINLAR


YAYINLARI  :

Doktora Tezi :
Sığırlarda Doğumun güçlük derecesine göre, Doğum esnasında ve sonrasında kanda elektrolit ve glukoz konsantrasyonu ile intravazal asit-baz dengesi, Giessen/Almanya, JLU Veteriner Fakültesi, 1993.

 

SCI, SSCI, AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

G. GONCAGUL , K. SEYREK-İNTAS: AntimicrobialSusceptibility of BacteriaIsolatedfromUteri of ThoroughbredMareswithFertilityProblems. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. , 2013, 19 (Suppl-A): A105-A109, DOI: 10.9775/kvfd.2012.8094.

G.GONCAGUL, K.SEYREK-INTAS, I.H.KUMRU, D.SEYREK-INTAS: Prevalenceandaccompanyingsigns of pneumovaginaandurovagina in dairycows in southern Marmara region.TierärztlichePraxisGroßtiere 2012, 40:359-366.

ÖZALP GR., ÇALIŞKAN Ç., SEYREK-İNTAŞ K., WEHREND A.(2008) Effects of the
progesteronereceptor antagonist aglepristone in implantationadministered on days 6 and 7 aftermating in rabbits. Reproduction in Domestic Animals, in press.

KUMRU IH, SEYREK-İNTAŞ K, TUNA B, ÇELİMLİ N, SEYREK-İNTAŞ D (2007) Severe abdominaldog bite wounds in a pregnantcat. Journal of FelineMedicineandSurgery 9, 499-502.

KESKİN A, YILMAZBAŞ G, SİMSEK G, SEYREK-İNTAS KAMİL. (2008) MammaryHyperplasia in a PregnantQueen. AustVetPractit 38(2) 75-78,2008

CALIŞKAN Ç., ÖZALP RG., ÖZYİĞİT MO., SEYREK-İNTAŞ K.: FoetalMummificationandNecroticMetritis in a New Zealand White Rabbit (Oryctolaguscuniculus). AustVetPractit 37(4):134-136, 2007

CELIMLI N, SEYREK-INTAS D, YILMAZBAS G, SEYREK-INTAS K, KESKIN A, KUMRU IH, KRAMER M. (2008) Radiographicpelvimetryandevaluation of radiographicfindings of thepelvis in catswithdystocia. Tierarztl.Prax.36 (k): 277-284

ÖZALP GR.,SEYREK-İNTAŞ K., ÇALIŞKAN Ç., WEHREND A. (2008) Mid-gestationpregnancytermination in rabbitsbytheprogesterone antagonist aglepristone. Theriogenology, 69 (9):1056-1060

ÖZALP GR., ÇALIŞKAN Ç., SEYREK-İNTAŞ K., WEHREND A (2007 ) Postcoitalprevention of implantationwiththeprogesteronereceptor antagonist aglepristone in rabbits. Reproduction in Domestic Animals, February42 : 22

SEYREK K, SEYREK-INTAS K, KESKIN A, KARGIN KIRAL F, MUSAL B, TOPLU N: BiochemicalandHistochemicalDetection of theSialicAcids in MammaryTumours of Bitches, RevueMéd. Vét.,.2005 (5) 258-263

NAK D, NAK Y, SEYREK-İNTAŞ K, KUMRU İH (2004): Treatment of Felinemammaryfibroadenomatouswiththeprogesterone antagonist Aglepristone, AustralianVeterinaryPractitioner 34, 161-162..

SEYREK-İNTAŞ K,WEHREND A, NAK Y, TEK HB, YILMAZBAS G, GÖKHAN T, BOSTEDT H (2004):;Unilateralhysterectomy (cornuectomy) in thebitchanditseffect on subsequentfertility; Theriogenology, 61 (2004), 1713-1717.

MISIRLIOĞLU D, CANGÜL I.T.,SEYREK-İNTAŞ K., KAHRAMAN M.M., ÖZYİĞİT M.O., SEVİMLİ A. (2004): Effect of theparamunityactivatorbaypamun on canine transmissiblevenerealtumor, IndianVeterinaryJournal, 81, 259-263 .

ÜLGEN M, SEYREK-İNTAŞ K, MISIRLIOĞLU D, SEYREK-İNTAŞ D, KOCABIYIK AL, SEVİMLİ A: Importance of reproductivemanagement on fertility of mares in
Turkey, RevueMéd. Vét., 154, 5, 345-350, 2003.

SÖNMEZ G, SEYREK-İNTAŞ K, ÜLGEN M (2003): Clinical, microbiologicalandpathologicalfindings in thegenitaltract of infertilemares. IndianVeterinaryJournal 80, 752-757. (SCI CGrubu)

SEYREK-İNTAŞ, D., TOPAL, A.; SEYREK-İNTAŞ, K., RÖCKEN, M., KIRMIZIGÜL, A.H., CİHAN, M.: UntersuchungenzursubarachnoidalenthorakolumbalenAnästhesie mit DetomidinbeimPferd, Pferdeheilkunde 17 (3), 220-224, 2001.

SOBİRAJ, A.;SEYREK-İNTAŞ, K.; WOLLGARTEN, B.; TADAY, B.: DieAnwendungseignungaktuellerMilchprogesteron-SchnelltestsfürRinder im VergleichzueinerlaborgebundenenRoutinemethode;, (Sığırlar için kullanılan günümüz progesteron çabuk testlerinin, laboratuvara bağımlı rutin bir metotla karşılaştırmalı olarak kullanılabilirlikleri üzerine araştırmalar.)Tierärztl. Prax. 23, 32-36, 1995.

 

Diğer Yayınlar

G. GONCAGUL, K. SEYREK-INTAS, I.H. KUMRU, C. OZAKİN,  E.S. OZDEMİR, SALCİ, R. WEİSS, E. PRENGER-BERNİNGHOFF: Bacterialinfertilityandascendinguterineinfectionswithrespecttopneumovaginaandurovagina in cows. Res. Opin. Anim. Vet. Sci., 2012, 2(12): 583-586. (Thomson Reuters ISI İndexed)

G.GONCAGÜL, K.SEYREK-İNTAŞ, R.WEİSS, E.PRENGER-BERNİNGHOFF, R.HOSPES, A.WEHREND: Almanya’da fertilite problemli ineklerde endometriyalsvabların bakteriyolojik bulguları ve antibiyotik dirençliliği. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi 2012, sayfa: 23-28.

KESKİN A, SEYREK-İNTAS K, TEK HB, TUNA B, YILMAZBAŞ G, ÖZAKIN C, ERTAŞ S. (2007) Efficiency of PolyvalantMastitisVaccine in LactatingDairyCows. Journal of BiologicalandEnviromentalSciences, 1(2), 87-92.

SEYREK-İNTAŞ, K.: Meme Hastalıkları, (Ders Notu) U.Ü. Veteriner Fakültesi Yayınları, 1997 (86 sayfa)

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

K.Seyrek-Intaş,G.Goncagül, I.H.Kumru, D.Seyrek-Intaş: İneklerde modifiyePouret yöntemiyle pneumovaginanınoperatif sağaltımı: klinik, mikrobiyolojik ve sitolojik bulgular. 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi. Bildiri Kitapçığı, sayfa: 83-84, Kars-Türkiye, Haziran 2012.

 

G.Goncagül, K.Seyrek-İntaş, I.H.Kumru, C.Özakin, R.Weiss, E.Prenger-Berninghoff, G.Baljer: Pneumovagina ve ürovagina olan süt ineklerinde bakterilerden ileri gelen uterusenfeksiyonları. Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bildiri Kitapçığı, sayfa: 426, Bursa-Türkiye, Kasım 2011.

 

G.Goncagül, K.Seyrek-İntaş, I.H.Kumru, D.Seyrek-Intas: İneklerde modifiye ‘Pouret’ yöntemiyle pneumovaginanınoperatif sağaltımı ve klinik, mikrobiyolojik ve sitolojik bulgular. Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bildiri Kitapçığı, sayfa: 424, Bursa-Türkiye, Kasım 2011.

 

G.Goncagül, İ.H.Kumru: Güney Marmara Bölgesinde sütçü ineklerde pneumovagina ve ürovaginaprevalansı. IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Bildiri Kitapçığı, sayfa: 50-51, Antalya-Türkiye, Kasım 2010.

 

İ.H.Kumru, G.Goncagül, E.Uzabacı, K.Seyrek-İntaş: İnfertilite problemi olan pneumovaginalı ineklerde operatif ve medikal tedavinin fertiliteye etkisi. IV.Veteriner Jinekoloji Kongresi, Bildiri Kitapçığı sayfa: 48-49, Antalya-Türkiye, Kasım 2010.

 

G.Goncagül, K.Seyrek-İntaş, İ.H.Kumru, D.Seyrek-İntaş: İneklerde modifiye ‘Pouret’ yöntemiyle pneumovaginaninoperatif sağaltımı ve klinik, mikrobiyolojik ve sitolojik bulgular. IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Bildiri Kitapçığı, sayfa: 174-175, Antalya-Türkiye, Kasım 2010.

 

G.Goncagül, İ.H.Kumru, O.Gürbüz, K.Seyrek-İntaş: Pneumovagina ve ürovaginalı ineklerde uterusta bulunan bakteriyel etkenler. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa: 166-167, Van-Türkiye, Ekim 2008.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [989]