Prof. Dr. Kamil SEYREK-İNTAŞ

DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI​ HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


  


KİŞİSEL BİLGİLER         PROJELER          YAYINLAR


KİŞİSEL BİLGİLER  :

Doğum Yeri     :  Bursa
Doğum Tarihi   :  01.05.1961
Yabancı Dil      :  Almanca(Çok İyi), İngilizce(Orta), Fransızca(Az)

 

KAZANILAN AKADEMİK DERECELER  :

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1984 (Mezuniyet)  
JLU Veteriner Fakültesi, Giessen (Almanya), 1993 (
Doktora)
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1996 (
Yard.Doç.Dr.
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1999 (
Doç. Dr.)
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2005 (
Prof. Dr.)


 

AKADEMİK/İDARİ GÖREVLERİ  :

* U. Ü. Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2000-
* Uludağ Üniversitesi Senatosu Üyeliği 2000-
* Uludağ Üniversitesi MEYOK Üyeliği 2000-
* U.Ü. Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanlığı 2004-
* U. Ü. Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2004-2009
* Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu üyesi 2000-
* Atlıspor Topluluğu Danışman Öğretim Üyesi 1996-
* U.Ü. Strateji Belirleme Kurulu Üyeliği 2005-2008

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER  :

Yurtdışı Görevleri
* 1988-1993 YÖK bursu ile JLU Vet. Fak. Giessen/ALMANYA'da klinik ve doktora çalışması

* 25.Mart.1993 JLU'den pekiyi derece ile Doktor Vet. Med. Diploması

* 25.8.-8.9.1996 Körber Vakfı, Alman-Türk Yaz Akademisi, (Witzenhausen, Halle, Berlin). Türkiye'de çiftlik hayvanları üretimi ve çiftlik hayvanları ekonomisi: Problemler ve bunların şehre göç üzerine etkisi konulu tebliğ.

* 10-15.Mart.1999 At Hastalıkları konusunda Kongre ve Fuar Equitana, Essen / ALMANYA.

*22-28.Mart.2000 EPONA, Nalbantlık ve Veteriner Hekimliği konusunda Uluslararası Forum, Trier/ALMANYA

* 12-22.Mayıs.2000 TJK Temsilcileri ile birlikte komisyon olarak Fransa, İngiltere ve Almanyayı kapsayan Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulunun eğitim-öğretimine temel oluşturacak bilgi-görgü arttırma kontakt kurma gezisi

* 19-25.Şubat.2001 Giessen Veteriner Fakültesini ziyaret ve 34. JahrestagungPhysiologieundPathologie der Fortpflanzungundgleichzeitig 26. Veterinär-HumanmeizinischeGemeinschafts-tagung, Giessen-ALMANYA

* 17-22.Temmuz.2001 Paris Veteriner Fakültesi La MaisondAlfort ziyareti ve 8th Annual Conference of EAVDI 2001, Paris / FRANSA

* 30 Haziran-7 Temmuz2002 Konferans ve Klinik işbirliği KısrakdaLaparoskopikOvariektomieGiessen JLU, Veteriner Fakültesi Giessen ALMANYA

* 19-21.Şubat 2003 Avusturya viyana Veteriner Fakültesini ziyaret ve 36. JahrestagungPhysiologieundPathologie der Fortpflanzungundgleichzeitig 28. Veterinär-HumanmeizinischeGemeinschafts-Tagung, Viyana-AVUSTURYA

* 07.01.Ocak-12.Şubat 2006 ERASMUS- JLU-Veteriner Fakültesi Doğum Jinekoloji Androloji Kliniği ve Ambulans Giessen ALMANYA ERASMUS-Misafir Öğretim Üyesi

* 14.07.-06.08.2006 Belçika Ghent Veteriner Fakültesi ve Almanya JLU Veteriner Fakültesi ziyaret ve II. Türk Alman Günleri Kongresine tebliğle Katılım.

* 17.09.-01.10.2006 Safkan İngiliz Kısrak ve Aygırlarda Sonbahar Muayenesi 
JLU- Veteriner Fakültesi Doğum Jinekoloji Androloji ve Vet Ambulans Kliniği (GGAK) Giessen/Deutschland

* 19.01.-04.02.2007 ERASMUS Değişim Programı- JLU-Veteriner Fakültesi Doğum Jinekoloji Androloji Kliniği ve Ambulans (GGAK) Giessen ALMANYA ERASMUS-Misafir Öğretim Üyesi

* 03.06-02.07.2008 ERASMUS Değişim Programı - JLU-Veteriner Fakültesi Doğum Jinekoloji Androloji Kliniği ve Ambulans (GGAK) Giessen ALMANYA ERASMUS-Misafir Öğretim Üyesi

* 05.09.-03.10.2008 Safkan İngiliz Kısrak ve Aygırlarda Sonbahar Muayenesi ve Kısrak ve İneklerin Genitalenfeksiyonlarında Bakteriyolojik Muayeneler konusunda bilimsel işbirliği JLU- Veteriner Fakültesi Doğum Jinekoloji Androloji ve Vet Ambulans Kliniği (GGAK) Giessen / ALMANYA
 

 

VERDİĞİ DERSLER :

Lisans Dersleri :
Doğum ve Jinekoloji I, 
Doğum ve Jinekoloji II, 
Kliniğe Giriş, 
Atlarda Doğum ve Jinekoloji

Küçük Hayvanlarda Doğum ve Jinekoloji

Sürü Sağlığı ve Yönetimi,  
Klinik Uygulama 7., 8., ve 9. Sömestreler, 
Çiftlik Hayvanları Hekimliği ve Yetiştiriciliği, 
Küçük Hayvan Hekimliği, 
Mesleki Uygulama, 
Gözetilen Çalışma

Lisansüstü Dersleri :
Atlarda Teriogenoloji, Reprodüksiyon ve Doğum, 
Meme Hastalıkları, 
Haralarda Reprodüktif Yönetim, 
Obstetrik Jinekolojik Ultrasonografi


UZMANLIK ALANLARI  :

Süt sığırlarının puerperal dönem metabolik problemleri, 
Süt sığırlarının meme hastalıkları ve proflaksisi, 
İneklerde ve kısraklarda enfeksiyözinfertilite, 
Reprodüktif ultrasonografi

 

DANIŞMAN GÖRÜŞME SAATLERİ  :

Çarşamba 15.30 - 17.30

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ  :

Tel: (+90 224) 294 08 21

Fax: (+90 224) 294 08 73

e-mail:kamilsi@uludag.edu.trprofdrkamil@gmail.com

Adres: U.Ü. Veteriner Fakültesi, Havyan Hastanesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Görükle Kampüsü 16059 Bursa

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [3.657]