Doç. Dr. Ender UZABACI ( Çarkungöz )

BİYOMETRİ ANABİLİM DALI HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


  


KİŞİSEL BİLGİLER         PROJELER          YAYINLAR


YAYINLARI :


Yüksek Lisans Tezi:
Meta Analizinin Veteriner Hekimlikte Uygulanması, Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.

Doktora Tezi:

Simetrik Çok Değişkenli Dağılımlarda Aykırı Değer Belirleme Yöntemlerinin Performanslarının İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017.

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 1. Uzabaci E, Ercan I, Alpu O. Evaluation of Outlier Detection Method Performance in Symmetric Multivariate Distributions. Communications in Statistics-Simulation and Computation (Kabul edildi)
 2. Ercan   İ., Kaya M.O., Uzabacı E., Mankır S,  Can F.E., Albıshır M.B. Examination of published articles with respect to statistical errors in veterinary sciences, Acta Veterinaria-Beograd, 67(1), 33-42, 2017.
 3. Akgül G., Akgül M.B., Irak K., Çelik Ö.Y., Kahya Demirbilek S.,Uzabacı E. Serum C-Reactive Protein, Erythrocyte Sedimentation Rate, and White Blood Cell Count in Romanov Sheep with infections kerataconjuctivitis., J Hellenic Vet Med Soc, 2017.
 4. Seyidoğlu N., Galip Yakar N, Budak F., Uzabacı E. The effects of Spirulina platensis (Arthrospira platensis) and  Saccharomyces cerevisiae on the distribution and cytokine production  of CD4+ and CD8+ Tlymphocytes in rabbits, Austral J Vet Sci., 49, 185-190, 2017.
 5. Özdemir Salcı E.S., Kahya Demirbilek S., Güneş N., Goncagül G., Uzabacı E., Carlı K., Seyrek İntaş K. Comparison of Endocrinological and Immunological Results of Different Induction of Parturition Methods in Ewes, Tieraerztliche Praxis, 2017.
 6. Alçay  S., Gökçe E., Toker M.B., Önder N.T., Üstüner Başpınar B., Uzabacı E., Gül YZ, Çavuş S. Freezedried egg yolk based extenders containing various antioxidants improve post-thawing quality and incubation resilience of goat spermatozoa, Cryobiology, 72(3), 269-273, 2016.
 7. Mecitoğlu  Z., Şentürk  S., Kara   Ç., Akgül G. Uzabacı E. Prepartum Urine pH as a predictor of left displacement of abomasum, Journal of Animal and Plant Sciences, 320-324 26 2016.
 8. Mecitoğlu  Z., Şentürk  S.,Akgül G., Udum Küçükşen  D., Uzabacı E., Çatık S. Changes in circulating adiponectin and tumour necrosis factor-alpha and their relationship with insulin resistance in periparturient dairy cows, Journal of Veterinary Research, 60, 163167, 2016.
 9. Ocakoğlu   G., Ercan İ., Kaya MO., Uzabacı E.,Can FE. Investigating academic veterinarians’ knowledge of biostatistics:a web-based survey. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 62, 223-228, 2015.
 10. Uzabacı E., Çubukçu K., Dikmen S. Determination of Factors Affecting Pregnancy Rate in Turkish Saanen Goats, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 61, 303-307, 2014
 11. Özyiğit M.Ö., Nak  D., Akşit H., İnan S., Şimşek G., Uzabacı E., Nak  Y., Seyrek K. The effects of Vincristine sulphate on expression of Galectin-3, Bcl-2 and carbohydrate structures specific for EEL, GSL-1 and RCA-1 lectins in bitches with naturally occurring Canine Transmissible Venereal Tumor (CTVT)  Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences,38, 331-338, 2014.
 12. Özkul T, Sarıbaş T, Uzabacı E, Yüksel E. Türk Toplumunun Hayvan Hakları Kavramına Yaklaşımının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: I. Demografik Özelliklere Göre Tutum Analizi (2013). Kafkas Üni.Vet.Fak.Derg. 19(1):167-171. 
 13. Özkul T, Sarıbaş T, Uzabacı E, Yüksel E. Türk Toplumunun Hayvan Hakları Kavramına Yaklaşımının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: II. Hayvan Sevgisi, Hayvanları Tanımlama, Hayvan Sahipliği ve Beslenme Alışkanlıklarına Yönelik Tutum Analizi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19, 2, 199-202, 2013.
 14. Özkul T, Sarıbaş T, Uzabacı E, Yüksel E, Türk Toplumunun Hayvan Hakları Kavramına Yaklaşımının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: III. Hayvanları Korumaya, Hayvan Hakları Sorunlarına ve Bölgesel Farklılıklara Yönelik Tutum Analizi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,19,3,365-369,2013.
 15. Mecitoglu Z, Demir G, Senturk S, Uzabacı E, Darıcı R. Milk protein/fat ratio on day 7 postpartum as a predictor of left displacement of abomasum (2012). Veterinary Record, 171-197.
 16. Yalcın E, Temizel EM, Yalcın A, Carkungoz E. Relationship with gamma glutamyl transferase activity and glutaraldehyde coagulation test of serum immunoglobulin G concentration in newborn goat kids (2010). Small Ruminant Research, 93:61-63.
 17. Bican A, Kotan OV, Bora I, Akkaya C, Carkungoz E, Kırlı S. Epworth Sleepiness Scale and Polysomnographic Evaluation of Dysthymic Women with Chronic Insomnia (2010). Turkish Journal of Norology, 16: 86-94.
 18. Orman A, Kara C, Topal E, Carkungoz E. Effects of Supplementary Nutrition in Yearling Saanen Kids on Sexual Behaviors and Reproductive Traits (2010). Journal of Animal and Veterinary Advances,  9(24): 3098-3103.
 19. Kara C, Orman A, Topal E, Carkungöz E. Effects of Supplementary Nutrition in Awassi Ewes on Sexual Behaviors and Reproductive Traits (2010).Journal of Biological & Environmental Sciences,  4(10): 15-21.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 

 1. Udum Küçükşen  D., Üstüner   H., Belenli  D., Uzabacı E., Kıvırcık Irkı Koyunlara Ait Bazı Biyokimyasal Değerlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, 32(2), 7-10, 2014.
 2. Carkungoz E, Ediz B, Meta Analizi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 28, 1, 33-37, 2009.
 3. Carkungoz E, Petek M, Veteriner Bilimlerinde Deney Tasarımları Yönteminin Kullanımı: Albino Tavşan Gözünde Bir Kompleks Amin Uygulanması Sonucu Oluşan Midriyatik Etkinin İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2, 1, 33-35, 2010.
 4. Üstüner H, Uzabacı E, Kirman K, Ogan MM, Saanen Irkı Keçilerde Hastalıkların Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30, 2, 19-23, 2011

 

Kongre Faaliyetleri:

Uluslararası:

 1. İnan S., Sönmez  G., Akkoç  A., Uzabacı E. The Immunohistochemical investigation of matrix metalloproteinases (mmp-2 and mmp-9) in pancreatic adenocarcinoma induced by dimethyl benzanthracene (dmba) in rats consuming of high fructose corn syrup and sucrose,  III International Conference on Engineering and natural sciences (ICENS), 03-07 May 2017, Budapest
 2. Ocakoğlu   G., Ercan   İ., Özkaya   G., Uzabacı Çarkungöz E., Can FE. Knowledge of Veterinarians about biostatistics: a worldwide survey,  Conference of the International Journal of Arts & Sciences, 2014,  Prague, Czech Republic.
 3. Kumru İ.H., Goncagül G., Uzabacı E.,Seyrek İntaş K.,İnfertilite Problemi Olan Pneumovaginali İneklerde Operatif Ve Medikal Tedavinin Fertiliteye Etkisi, IV.Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), 2010, Antalya.

 

Ulusal:

 1. Uzabacı E., Ercan   İ. Konjoint Analiz Yöntemiyle Doğum Tipi Tercihlerinde Etkili Faktörlerin Araştırılması,  XVII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2015, Girne(K.K.T.C.).
 2. Ünal  C., Üstüner   H., Uzabacı E. Halk elinde yetiştirilen sakız koyunlarında süt verimi ve özellikleri ,  3. Koyun&Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongresi, 2017, Bursa.
 3. Akgül G., Akgül M.B., Irak K., Çelik Ö.Y., Kahya Demirbilek S, Uzabacı E. Doğan R. Serum C-Reactive protein, erythrocyte sedimentation rate and white blood cell count in Romanov sheep with infectious keratoconjunctivitis, 2017, Erzurum.
 4. Alçay  S., Gökçe E., Toker M.B., Önder N.T., Üstüner Başpınar B., Uzabacı E., Gül YZ, Çavuş S. Farklı antioksidanlar içeren yumurta sarısı bazlı liyofilize edilmiş sulandırıcıların teke spermasının dondurma çözdürme işlemleri sonrası kalite ve inkübasyon direncini arttırması,  8.Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi,  2016, Antalya.
 5. Kaya M.O., Ercan İ., Ocakoğlu   G., Özkaya   G., Uzabacı E.,Can F.E. Veteriner hekimlerin biyoistatistik bilgisi: uluslararası web anket,  15. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2013, Aydın.
 6. Çalışkan G.Ü., Seyrek İntaş  D., Çelimli   N.,Görgül O.S. Uzabacı Çarkungöz E., Ediz  B. Tendinitis Geçiren Yarış Atlarında Klinik ve Ultrasonografik Bulguların Yarış Performansıyla İlişkilendirilmesi,  XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi,  2010, Antalya.
 7. Kumru I.H., Goncagül   G., Uzabacı Çarkungöz E., Seyrek İntaş  K. İnfertilite problemi olan pneumovaginalı ineklerde operatif ve medikal tedavinin fertiliteye etkisi,  IV.Veteriner Jinekoloji Kongresi, 2010, Antalya.
 8. Uzabacı E., Ercan   İ., Oğan M.M. Veteriner Hekimlerin Et Türü Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması: Konjoint Analiz Örneği,  XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2014, Antalya.
 9. Çeçen G., Salcı H., Alasonyalılar Demirer A.,Çalışkan G.Ü., Uzabacı E.,Nisbet H.Ö., Çelimli N., Seyrek İntaş D.  Sağlıklı ve subklinik laminitisli sığır tırnaklarında morfometrik ve postmortem muayene bulgularının değerlendirilmesi,  14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 2014, Antalya.
 10. Mecitoğlu  Z.,Akgül G., Udum Küçükşen  D., Çatık   S., Uzabacı E., Şentürk  S. Geçiş dönemi sütçü ineklerde Adiponektin, TNF-alfa ve İnsülin direncinin arasındaki ilişkinin araştırılması,  11.Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 2015, Samsun.
 11. Uzabacı E., Üstüner H., Elmaz Ö, Oğan M.M. Manisa ilindeki Küçükbaş işletmelerinin mevcut durumu ve genel değerlendirilmesi,  5.Ulusal veteriner zootekni kongresi, 2014, Burdur.
 12. Gürses M.S., Türkmen İnanır N., Gökalp G., Fedakar R.,  Tobcu  E., Uzabacı E. İnce Kesitli Bilgisayarlı Tomografide Medial Klavikular Kemikleşmeye Bakılarak Adli Tıpta Yaş Tayini Değerlendirilmesi,  Antropopoloji Radyoloji & Anatomi Kongresi (ARA2015),  12-13 Kasım 2015, Ankara
 13. Isıklar S. Özdemir Turan S., Ercan   İ., Uzabacı E. Apertura piriformis’in morfometrik ölçümleri ve cinsiyet tayininde diskriminatif analizi,  17. Ulusal Anatomi Kongresi, 2016, Eskişehir.

 


 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.194]