Prof. Dr. Şevki Ziya COŞKUN

PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


  


KİŞİSEL BİLGİLER         PROJELER          YAYINLAR


YAYINLARI:

Doktora Tezi :
Ankara Mezbahasında Kesilen Ruminantlarda Paramphistomiasis'in Yayılışı ve Görülen Türler , Ankara, A.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1987.

 

A- ULUSLARARASI MAKALELER :

1. Coşkun,Ş.Z., Aydın,L. , Bauer,C.: Seroprevalence of Neospora caninum infection in domestic dogs in Turkey. Veterinary Record 146, 649, 2000.

2. Coskun Ş., Aydın, L., Gülegen E., Mor, F. : Reduction of house dust mite allergen concentrations in carpets by aluminium potassium sulfate dodecahydrate. Allergy Asthma Proc., 27, 350 - 353, 2006.

3. Coskun Ş., Girisgin O., Kürkcüoglu M., Malyer H., Girisgin AO., Kırımer N., Baser KH. : Acaricidal efficacy of Origanum onites L. essential oil against Rhipicephalus turanicus (Ixodidae). Parasitology Res., 103, 259 - 261, 2008.

4- Cetinkaya M, Ozkan H, Köksal N, Coşkun SZ, Hacimustafaoğlu M, Girişgin O. Neonatal myiasis: a case report. Turk J Pediatr.,50(6):581-4, 2008.
 

 

B- ULUSAL MAKALELER :

1. Coşkun,Ş.Z.: Avermectin'lerle yapılan yeni deneyler ve alınan sonuçlar. A.Ü.Vet.Fak.Derg.,30(4):562-570,1983.

2. Güralp,N.,Tınar,R.,Doğanay,A.,Coşkun,Ş.Z.: Türkiye sığırlarında Toxocara vitulorum'un yayılışı. A.Ü. Vet.Fak.Derg.,32(2):280-287,1985.

3. Tiğin,Y.,Toparlak,M.,Coşkun,Ş.Z.: Doğal enfekte danaların mide-barsak nematodlarına karşı Ivomec'in etkisi. A.Ü.Vet.Fak.Derg.,34(1):119-125,1987.

4. Coşkun,Ş.Z., Sencer,O.: Scanning electron microscopic examination of the tegumental surface of two paramphistomid species (Trematoda: Paramphistomidae). A.Ü.Vet.Fak.Derg.,34(3):562-569,1987.

5. Coşkun,Ş.Z.: Paramphistomum ichikawai Fukui, 1922(Trematoda: Paramphistomidae) in sheep in Turkey. A.Ü.Vet.Fak.Derg.,35(1):118-123,1988.

6. Coşkun,Ş.Z.: Ruminantlarda Paramphistomum türlerinin bulunuş ve yayılışı. DOĞA TU Vet. Ve Hay.D.12(3):168-179,1988.

7. Tınar,T., Coşkun,Ş.Z., Doğan,H., Demir,S., Akyol,V.Ç.: Koyunlarda nematod ve trematod enfeksiyonlarına Albendazol'ün etkisi. U.Ü.Vet.Fak.Derg.,7(1-2-3):117-123,1988.

8. Tınar,T., Coşkun,Ş.Z., Doğan,H., Demir,S., Akyol,V.Ç., Aydın,L.: Bursa yöresi köpeklerinde görülen helmint türleri ve bunların yayılışı. T.Parazitol.Derg.,13(3-4):113-120,1989.

9. Coşkun, Ş.Z., Doğan, H., Demir, S., Akyol, Ç.V.,Aydın,L.: Bursa Et ve Balık Kurumu Kombinası'nda kesilen küçük ruminantlarda Anoplocephalidae türlerinin yayılışı. Türkiye Parazitol.Derg., 13(3-4), 121-128, 1989.

10. Tınar, R, Coşkun, Ş.Z., Doğan, H., Demir, S., Akyol, Ç.V.: Doğal enfekte koyunlarda luxabendazol'ün trematod ve nematodlara etkisi. Türkiye Parazitol.Derg., 13(3-4), 129-133, 1989.

11. Coşkun, Ş.Z.: Nematod enfeksiyonlarının ruminantlarda oluşturduğu bazı fizyolojik bozukluklar. Türkiye Parazitol.Derg., 13(3-4), 177-187, 1989.

12. Coşkun, Ş., Demir,S., Akyol,V.Ç., Yıldız,B.: Bir keçinin çene kasları arasında Coenurus cerebralis (Metacestoda) olgusu. U.Ü.Vet.Fak.Derg.,8-9(1-2-3): 17-22,1989.

13. Tınar, R. , Coşkun, Ş.Z. , Doğan, H. , Demir, S. , Akyol, Ç.V. , Aydın, L.: Enfectivity of Cryptosporidium sp. isolated from calves for some mammalians and chickens. Türkiye Parazitol.Derg., 14(2), 35-45, 1990.

14. Celep, A., Açıcı, M., Çetindağ, M., Coşkun, Ş.Z., Gürsoy, S.: Samsun yöresi sığırlarında helmintolojik araştırmalar. Etlik Vet.Mikrobiyol.Derg., 6(6), 117-130, 1990.

16. Coşkun, Ş.Z., Tınar, R., Akyol, Ç.V., Aydın, L., Demir, O.: Doğal enfekte köpeklerde Dirofilaria immitis mikrofilerlerinde ivermektinin etkisi. U.Ü.Vet.Fak.Derg.,11(2):121-128,1992.

17. Coşkun,Ş.Z., Tınar,R., Aydın,L., Akandır,M.: Atların Strongylidae enfeksiyonlarında Albendazol, Febantel ve Luxabendazol'ün etkisi. U.Üniv.Vet.Fak.Derg., 2(11), 129-134, 1992.

18. Tınar, R.; Coşkun, Ş.Z; Doğan, H.; Demir, S.; Akyol, Ç.V.: Güney Marmara Bölgesi ruminantlarında amphistomum türlerinin bulunuşu ve yayılışı. Doğa-Tr.J.of Veterinary and animal Sciences,16:187-197,1992

19. Tınar, R., Coşkun, Ş.Z., Doğan, H., Demir, S., Akyol, Ç.V.: Bursa Et ve Balık Kurumu Kombinasında kesilen ruminantlarda bulunan cestod türleri ve bunların yayılış oranları. U.Ü. Vet.Fak.Derg., 12(3), 40, 1993.

20. Tınar, R., Coşkun, Ş.Z., Demir, S., Aydın, L., Kaplan, A., Çırak, V.Y.: Köpeklerde Metorchis albidus (Braun, 1983). Physaloptera canis (Mönning, 1928) ve Ollulanus tricuspis (Leucart, 1865) olguları.U.Ü. Vet.Fak.Derg.,,12(3), 69-75, 1993.

21. Tınar, R., Coşkun, Ş.Z., Aydın, L., Çırak, V.Y., Demirel, M.: Bursa orijinli atlarda saptanan parazitler. U.Ü. Vet.Fak.Derg., 13,(1-2-3), 11-16, 1994.

22. Coşkun,Ş,Z., Arıların Bakteriyel Hastalıkları. T.Parazitol.Derg., 18(2):204-208,1994.

23. Coşkun,Ş,Z., Tınar,R., Töre,O., Ulus,İ.H., Tanyüksel,M., Erdal,N.: A new Latex agglutination reagent for detection of Toxoplasma IgM antibodies. T.Parazitol. Derg., 18(3): 286-290, 1994.

24. Coşkun, Ş.Z., Tınar, R., Akyol, Ç.V.,Özdemir,T.: Atlarda bağırsak nematodları ve Gasterophilus spp. larvalarına neguvonun etkisi. T.Parazitol.Derg.,19(1): 140-144, 1995.

25. Coşkun, Ş.Z.: Parazitler ve hormonlar. T.Parazitol.Derg.,19(1): 159-163, 1995.

26. Akyol, Ç.V., Coşkun, Ş.Z., Sönmez,G.,Şenlik,B.: Bursa yöresi sokak köpeklerinde Linguatula serrata enfeksiyonu ve halk sağlığı açısından önemi. T.Parazitol.Derg.,19(2): 257-271, 1995.

27. Coşkun, Ş.Z., Kahraman,M.M., Özmen,Ö., Aydın,L.: Rat ve farelerde kortizon provakasyonu ile Pneumocystis carinii enfeksiyonunun oluşturulması ve teşhisi. T.Parazitol.Derg.,19(4): 461-471, 1995.

28. Coşkun, Ş.Z.: Doğal enfekte köpeklerde Spirocerca lupi enfeksiyonlarının IFAT yöntemi ile teşhisi. T.Parazitol.Derg.,19(4): 521-529, 1995.

29. Celik,I.; Coskun, S. Z. The prevalance of lice infestations and their causal agents in the cattle of the Bursa region.. T.Parazitol.Derg., 20 ( 2 ): 251-260 , 1996 .

30. Kasım,H, Ay , Y.D., Oğuz, M.C., Öztürk,M.O., Coşkun , Ş.Z. : Bursa yöresi ilk okul çocuklarında gastro intestinal parazitlerin yayılışı. T.Parazitol.Derg., 20 (2): 191-197, 1996

31. Tınar,R. , Coşkun,Ş.Z. , Demir,S. , Akyol,Ç.V. , Aydın,L. , Şenlik,B.: Doğal Enfekte Koyunlarda Nematod Enfeksiyonlarına Karşı Doramectin'in Etkisi. T.Parazitol. Derg., 21(1), 71-73, 1997.

32. Coşkun,Ş.Z., Batmaz, H., Aydın, L., Yılmaz, F.: Seroprevalence of Leishmania infantum Infection of Dogs in the Western Part of Turkey. T Parazitol.Derg., 21(3), 287-291, 1997.

33. Tınar, R.,Coşkun, Ş.Z., Akyol, Ç.V., Şenlik, B.: Koyun helmintlerine bazı yeni antelmentik kombinasyonlarının etkisi. T.Parazitol.Derg. 22 (1), 96-100, 1998

34. Aydın, L., Coşkun,Ş.Z., Güleğen, E.: Trichomonas gallinae ile enfekte güvercinlerde Carnidazol (Spatrix) ve Metronidazol'ün (Flagyl) etkisi. T.Parazitol.Derg., 24(1), 65-66, 2000

35. Aydın L, Akçağlar S, Coşkun Ş.Z: İnsan serumlarında İndirekt Fluoresan Antikor testi (IFAT) ile Anti-Neospora caninum antikorlarının araştırılması. T Parasitol Derg., 27(4), 247-248, 2003.

36. Güleğen E, Girişgin O, Kütükoğlu F, Girişgin AO, Coşkun ŞZ. :. Bursa Evlerinde Bulunan Ev Tozu Akar Türleri. T Parazitol Derg, 29 (3), 185-187, 2005.

37. Coşkun, Ş.Z., Muz, N.M.: First report of Ribeiroia ( Platyhelminthes : Trematoda) infection in frogs from Turkey. Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med., 27 (1-2), 69-71, 2008.
 

 

C- KİTAPLAR

1. Tınar, R., Coşkun, Ş.Z.: Hayvanlarda Kist Hidatik. 7. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Özet Kitabı, pp.157-196, 22-25 Ekim 1991, Girne.

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.222]