Prof. Dr. Hatice ERDOST

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA         AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULARKİŞİSEL BİLGİLER         PROJELER          YAYINLAR


KİŞİSEL BİLGİLER  :

Doğum Yeri      :  Bursa
Doğum Tarihi   :  12.09.1965
Yabancı Dil      :   İngilizce

 

KAZANILAN AKADEMİK DERECELER  :

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1988(Mezuniyet)  
Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ens. 1994 (Doktora)
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1997 (Yard.Doç.Dr.
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2000(Doç.Dr.
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2007 (Prof. Dr.)

 

AKADEMİK/İDARİ GÖREVLER:

Temel Bilimler Bölüm Başkan Yardımcılığı (2001-2005),

Yönetim Kurulu  üyeliği (2004-2007)

Fakülte Kurulu üyeliği (2003-2006)

Atama kriterleri komisyonu (2004 -     )

Burs   Komisyonu Üyeliği (2004 -     )

Sosyal, Sportif ve Kültürel Faaliyetler Komitesi Üyeliği (2005-2010)

Yönetim Kurulu  üyeliği (2009-   )

ULUVET  Topluluğunun Danışman öğretim Üyesi (2012-  )

Histoloji Embriyoloji  Anabilim Dalı Başkanı ( 2014- )

 

VERDİĞİ DERSLER  Lisans Dersleri :

Histoloji  I

Histoloji  II

Embriyoloji

Kök Hücre

Histolojik Tanı

 

YÖNETİMİNDE BİTEN TEZLER

 

1-Dr. Ş. Canan MIZRAK

Capsaicin’in İn Vitro Ortamda Erişkin Sıçan Spermatogenik Hücre Hatlarında Proliferasyona ve Bu Süreçte Gözlenen Apoptozise Etkileri ( Doktora Tezi ) Bursa-2003

 

2-Dr. Tuncay İLHAN

Postnatal  Gelişme Dönemlerinde Capsaicin’li  Yemle Beslenen Fare Testislerinde Ghrelin’in İmmunohistokimyasal Ekspresyonu( Doktora Tezi ) Bursa-2009

 

 3-Biolog. Güzin Pancaroğlu                   

Farklı dozlardaki gonadotropinlerin fare ovaryumu üzerindeki etkisinin histolojik düzeyde incelenmesi (Yüksek Lisans  Tezi) Bursa-2013

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ  :

Tel: (+90 224) 294 12 62

Fax: (+90 224) 294 12 02

e-mail: edost@uludag.edu.tr

Avesis : https://avesis.uludag.edu.tr/edost

Adres: U.Ü. Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Görükle Kampüsü 16059 Bursa

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [2.815]