HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

   

     
  ANABİLİM DALI HAKKINDA  
  AKADEMİK KADRO  
  YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR  
  DUYURULAR  
     

          Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı; hayvanların beslenmelerinde kullanılan yem ham maddeleri ile bunların hayvanlar tarafından değerlendirilmesi, çiftlik hayvanları ve pet hayvanlarının beslenme programları ile beslenmeye bağlı hastalıklarla ilgilenir.

         Öğrencilere ilk olarak, hayvan türlerine göre besin maddelerinin metabolizması ve hayvan beslemede kullanılan yem maddeleri hakkında detaylı bilgi verilir. Teorik derslere paralel olarak besin maddelerinin laboratuvar analizleri ve yem maddelerinin tanıtımı ile ilgili uygulamalar yaptırılır. Yem maddelerinin tanıtım uygulamaları çiftlik şartlarında gerçekleştirilir. Bu sayede, öğrencilerin ruminant ve tek mideli hayvanların beslenme metabolizmalarını öğrenmeleri, yem maddelerinin özellikleri ve hayvan türlerine göre kullanımları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Daha sonraki dönemlerde; özel hayvan besleme derslerinde, hayvan türlerine göre besleme metotları hakkında bilgi aktarılır. Son yıl, çiftlik hayvanlarının beslenmesi öğrencilere uygulamalı olarak yaptırılır.

         Anabilim dalı; ruminant, kanatlı, pet hayvanları ve at olmak üzere çalışma gruplarına ayrılmıştır. Ruminant çalışma grubu; yem maddelerinin in situ, in vivo ve in vitro sindirilebilirlik özellikleri, yem katkı maddeleri, süt sığırı, besi sığırı ve koyun besleme ile silaj konularında, kanatlı çalışma grubu; yumurta tavuğu, etlik piliç ve bıldırcın beslenmesi ana başlıkları altında, alternatif yem ve yem katkı maddeleri, kanatlılarda vücut sıvılarının mineral dengesi, beslemenin ince bağırsak morfolojisi üzerine etkileri konularında, pet hayvanları çalışma grubu ise ağırlıklı kedi köpek olmak üzere, pet hayvanlarının beslemesinde kullanılan gıda ve gıda katkı maddeleri hakkında bilgi aktarır. Pet grubundaki hayvanlar için diyet düzenlenir ve ticari mamalar hakkında bilgi verilir. At çalışma grubu, spor atlarının, tayların ve damızlık atların beslenmesi konuları ile ilgilenir. Bunların yanı sıra, tüm çalışma grupları yetiştiricilerin hayvan beslene ile ilgili sorunlarına bilimsel bir yaklaşımla çözüm üretmeye çalışır. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı'nda hali hazırda 40 civarında doktora öğrencisine eğitim verilmektedir. Anabilim dalı laboratuvarında araştırmalarda kullanılan yem maddelerinin analizlerinin yanı sıra, Türkiye'nin değişik bölgelerinde üretimi yapılan yem ham maddelerinin ve karma yemlerin analizleri yapılmaktadır. Ayrıca, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezindeki mevcut çiftlik hayvanlarının rasyonları hazırlanmakta ve beslenme hatalarından kaynaklanan problemler çözülmektedir.

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [21.236]