Güz Yarıyılı YARIYIL SONU SINAV programı

2015-2016 Eğitim-öğretim yılı Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu (Final) Sınav programı için tıklayınız.....

Duyuru Tarihi: 21/12/2015 11:25

T.C.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

SINAVLARDA UYULACAK KURALLAR

 

 1. Öğrenciler sınav salonlarına giriş ve çıkışlarda sessiz olmalı, diğer salonlardaki öğrencilerin dikkatini dağıtacak hareketlerden kaçınmalıdırlar.
 2. Öğrenciler sınav salonlarında belirli bir hizada oturmalı ve sınav esnasında da bu düzeni koruyarak sadece sınav kağıtları ile ilgilenmelidirler.
 3. Sıralar üzerinde kalem ve silgi gibi sınav materyalinin haricinde kıyafet, çanta, cep telefonu, vb. malzemelerin bulunması yasaktır.
 4. Öğrencilerin sınav salonlarına girmeden önce cep telefonlarını kapatmaları zorunludur. Cep telefonları sınav süresince kapalı olmalıdır.
 5. Öğrenciler sınav saatinden 10 dakika önce sınav salonuna alınacaktır. Belirtilen zamandan önce salona girmek ve sınav bittikten sonra koridorda beklemek kesinlikle yasaktır.
 6. Sınavın ilk 20 dakikasında kesinlikle sınavdan çıkılmayacaktır. Sınava 15 dakika geç kalan öğrenciler sınava alınacaktır.
 7. Sınav esnasında, her ne sebeple olursa olsun öğrencilerin birbiriyle konuşması ve soru sorması yasaktır. Gözetmenler sınıfa girdikten sonra, bütün öğrenciler sessizce beklemekle yükümlüdürler.
 8. Sıra üzerinde veya duvarlardaki sınavla ilgili yazılardan ve sıra altındaki dokümanlardan sırada oturan öğrenci sorumludur.
 9. Sınav salonundan, her ne sebeple olursa olsun dışarıya çıkan bir öğrenci tekrar içeriye (sınava) alınmayacaktır.
 10. Gözetmenler sınavın yürütülmesinde en yetkili görevliler olup öğrencilerin oturma düzenini herhangi bir uyarıda bulunmadan değiştirebilirler.
 11. Sınav esnasında öğrencilerin birbirlerinden silgi, kalem, hesap makinesi, sözlük vb. alışverişi yapmaları kesinlikle yasaktır.
 12. Cevap kağıtlarına ad-soyad, numara, program adı ve varsa kitapçık türü yazılacaktır.
 13. Yoklama tutanağına imza atmayan öğrenciler sınava girmemiş kabul edilir ve sınavları geçersiz sayılır.
 14. Sınav tutanağında ismi olmayan öğrenci, o salonda sınava alınmayacaktır. Devamsız olan öğrencilerin sınav hakkı yoktur.
 15. Sınav düzenini aksatacak şekilde davranan, kurallara uymayan öğrenciler için “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” kurallarına göre işlem yapılır.
 16. Öğrenci kimlik belgesi olmayan öğrenciler, sınavlara alınmayacaktır.
 17. Sınava giren her öğrenci, “Öğrenci Kimlik Kartı”nı sınav süresince sırasının üzerinde görünür bir şekilde bulundurmak zorundadır.

 

Öğr.Gör.Fikret CEYLAN

Müdür Yardımcısı

İŞ YERİ EĞİTİMİ I-II DERSLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Uludağ Üniversitesi Senatosu’nun 12 Şubat 2015 tarihindeki oturumunda (2015-04) alınan karar gereği İş Yeri Eğitimi I-II Dersleri Uygulama Yönergesinde 9'uncu maddeye (d) fıkrası eklenmiştir.

Buna göre; "ÖĞRENCİLER İŞ YERİ EĞİTİMİ YARIYIL SONU SINAVINA BİR DEFA KATILABİLİR".

Eğer öğrenci Yarıyıl Sonu sınavına girip "BAŞARISIZ" sayılmışsa başka sınav hakkı olmayacak ve bir sonraki yıl dersi tekrar edecektir.

Ancak herhangi bir sebeple (rahatsızlık veya başka bir mazereti -Yönetim Kurulunca kabul edilebilir mazereti nedeniyle) Yarıyıl Sonu sınavına giremeyen öğrenci/ler ve Final Sınavı Sonuç Listesinde (E) şeklinde tanımlanmışsa bu durumda Bütünleme Sınav Haftası tarihleri içinde bütünleme sınav programına İş Yeri Eğitimi dersi de konacak ve sadece o öğrenci/lerin sınav hakkı olacaktır.

Tüm öğrencilere önemle duyurulur.

 

Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulları İş Yeri Eğitimi I-II Dersleri Uygulama Yönergesi:

http://www.uludag.edu.tr/uploads/5/yonetmelik_yonerge/yonergeler/yonerge45a.pdf

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [20-Ara-2015 22:00]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

Duyuru Görüntüleme : [1.257]