Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS)

BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (BDS)

Üniversitemizde ölçme ve değerlendirme sistemi olarak Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) uygulanmaktadır.

Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) ölçülen bir grubu, kendi içerisinde değerlendirme yöntemidir. BDS, öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunu belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Ara sınavlar, ödevler, uygulamalar ve benzeri yarıyıl içi ölçümlere verilecek notlar ile yarıyıl sonu sınavında alınan notun, ağırlıklarına göre ortalaması alınarak bu sayısal değer, bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülmektedir. Özel beceri ve yetenek isteyen dersler bağıl değerlendirme sistemi dışında değerlendirilmektedir.

BDS öğrencinin ölçülen bilgi düzeyini değerlendirirken, sadece bilgi düzeyini değil, başta eğitimcinin performansı olmak üzere eğitime etki eden diğer faktörleri de hesaba katarak ve sınav sonuçlarını standardize ederek yapılan sınavların sonuçlarını karşılaştırılabilir hale getirmektedir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunun 06 Ağustos 2020 tarih ve 2020-21 sayılı kararı gereği:

Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 32'nci maddesi uyarınca 2020-2021 eğitim-öğretim yılında;

a) Bağıl Değerlendirme Katma Sınırı (BDKS)'nın 20,

b) Ham Başarı Notu Alt Sınırı (HBAS)'nın Tıp Fakültesi ve Diş Hekimilği Fakültesinde en az 60, Veteriner Fakültesinde en az 55 ve diğer akademik birimlerde en az 50 olarak belirlenmesinin uygun olduğuna,

c) Yarıyıl Sonu Sınav Limiti (YSSL)'nin, 
    - Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde 60,
    - Veteriner ve Hukuk Fakültelerinde 55,
    - Diğer Fakültelerde ve Meslek Yüksekokullarında 50 olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, 

d) Bağıl Değerlendirme Sistemi ile değerlendirilemeyecek özellikteki derslerin teklif edildiği şekliyle uygun olduğuna,

e) Diğer birimlerden ders alan öğrencilerin ders aldıkları birimlerin bağıl değerlendirme sistemi tabi olmalarının uygun olduğuna, 

oybirliği ile karar verilmiştir.

 

NOT: Ayrıntılı bilgi için B.U.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'ne bakınız.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/167318 

BDKS-20 : Bağıl Değerlendirme uygulanabilmesi için en az 20 öğrencinin dersi almış olması gerekir. Yani öğrenci sayısı sınırını ifade eder.
HBAS-50 : Ara sınav, ödev, uygulama, proje ve Yarıyıl Sonu sınav notları ortalaması en az 50 olması gerekiyor. Etki oranları şöyledir: Dönem içi çalışmaları (Ara sınav, ödev, uygulama ve proje notları) %40, Yarıyıl Sonu Sınavı-Final %60'dır. Ham Başarı Not ortalaması 50'nin altında olan bir öğrenci doğrudan başarısız sayılır.
YSSL-50 : Bir öğrenci Yarıyıl Sonu sınavından en az 50 almak zorundadır. Yarıyıl Sonu sınavında 50 puanın altında alan bir öğrenci doğrudan başarısız sayılır.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [20-Oca-2021 10:42]

İçerik Görüntüleme : [6.886]