Evde Hasta Bakımı Programı

<Dersler>     <Ders İçerikleri> 

PROGRAMA HENÜZ ÖĞRENCİ ALIMI YAPILMAMAKTADIR

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Evde Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı programlarının açılması ile ilgili çalışmalar 2014 yılında tamamladıktan sonra program açma teklifimiz Uludağ Üniversitesi Senatosuna sunulmuştur. Program açma teklifimiz Uludağ Üniversitesi Senatosunun 11.12.2014 gün ve 2014-23 sayılı oturumunda görüşülerek alınan 2 no'lu karar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 15.01.2015 gün ve 2051 sayılı yazıda, Meslek Yüksekokulları bünyesinde programlar açılması konusundaki tekliflerin 08.01.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurul toplantısında incelendiği ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Evde Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı programlarının açılmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

GENEL TANITIM:

Günümüzde yalnızca tedavi edici değil, koruyucu, destekleyici ve rehabilite edici sağlık ve sosyal hizmetlerine duyulan ihtiyaç ve talep artmıştır. Sağlık hizmetlerinden yararlanma imkânlarının artması ile tüm dünyada sağlık kurumuna gidemeyecek veya terminal dönemdeki hastalara evde sağlık hizmetlerinin eğitimli kişiler tarafından sunulması gündeme gelmiştir. Sağlık sektöründe gerçekleşen hızlı büyüme ve gelişmeye paralel olarak eğitimli ve donanımlı sağlık personeli ihtiyacı da artmaktadır.

Bu amaçla Sağlıkta Dönüşüm Projesi gereği, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca evde sağlık hizmetlerinin verilmesine yönelik 10.03.2005 tarihli “Evde Sağlık Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” ve 01.02.2010 tarihli “Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” yürürlüğe konmuştur.

Bursa ilimizde 14.09.2010 tarihinde Valilik oluru ile kurulan Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi bugüne kadar yaklaşık 4 yılda 14485 hastaya ulaşmış ve bugün kayıtlı (aktif) 5482 hastaya hizmet vermektedir. Ay içinde gelen toplam çağrı sayısı yaklaşık 650-700 kadar olup, 114 sağlık personeli ile hizmet verilmektedir.  Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer ilçe belediyeleri de “Evde Hasta Bakımı Servisi” projeleriyle her yıl binlerce hastaya evlerinde ücretsiz bakım hizmeti vermektedir. 2015 yılından itibaren Bursa Büyükşehir Belediyesi bu hizmetlerini tüm ilçelere götürerek evde bakım hizmeti ağını genişletmeyi planlamıştır. Türk Kızılayı Bursa Şubesi de kendilerine bağışlanan araziye büyük bir kompleks inşa ederek verdiği hizmeti büyütmeyi ve daha çok vatandaşa bakım hizmeti sunmayı hedeflemektedir.

Ülkemizde son yıllarda giderek artan bir oranda evde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı, hasta ve engelli nüfusun çoğalması, özel ve resmî bakım ve huzurevlerinin yaygınlaşması, Sağlık Bakanlığı’nın, Türk Kızılayı’nın, Belediyelerin ve özel kuruluşların “Evde Bakım Hizmetleri”ni yaygınlaştırması, “Hasta Bakım Elemanı” mesleğine olan ihtiyacı artırmaktadır.

Evde bakım hizmetinde amaç, hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konulmuş hastanın ilgili kliniklerce düzenlenmiş olan tedavisinin takibi, uygulanması ve hasta yakınlarının ya da bakmakla görevli kişilerin bu konudaki eğitiminin sağlanmasıdır. Hastanın günlük yaşam şartlarını en az etkileyerek hastalığı ve yetersizliği en aza indirmeyi amaçlayan ve aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini yükselten evde bakım (sağlık) hizmetleri ile bu hasta grubunun kendi evinde tedavi edilmesi hem hasta ve hasta yakınları, hem de toplum için sağlıklı yaşam ortamı sağlayacaktır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu “Evde Hasta Bakımı” programı ile;

Sağlıklı bir toplum oluşturulması, sağlık alanında kalitenin yükseltilmesi ve evde bakım hizmeti sunan kamu, özel ve sosyal amaçlı kuruluşlardaki nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak güncel teknolojiye hakim yetiştireceğimiz nitelikli yardımcı sağlık personelinin katkısının önemli olacağını düşünmekteyiz.

Evde Hasta Bakımı programından mezun olan öğrencilerimiz;

 uzman gözetiminde çalışabilirler.

Meslek liselerinin “Ebelik”, “Ebelik-Hemşirelik”, “Hasta ve Yaşlı Hizmetleri”, “Hemşirelik”, “Laborant”, “Laboratuvar”, “Laboratuvar Hizmetleri”, “Laboratuvar Teknisyenliği”, “Sağlık”, “Sağlık Memurluğu”, “Tıbbi Laboratuvar”, “Veteriner-Laboratuvar”, “Yaşlı Hizmetleri” programlarından mezun olanlar “Evde Hasta Bakımı” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak program kontenjanı dâhilinde yerleşebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise istedikleri takdirde ÖSYM tarafından yapılan YGS’ye girmeleri ve yeterli (YGS–2) puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa bu programa yerleştirilebilirler.

Bursa ilinde ve çevre illerdeki üniversitelerde bu program mevcut olmayıp, ülkemizde evde hasta bakımı verebilecek yeterli sayıda ve donanımda sağlık personeli bulunmamaktadır. Evde Hasta Bakımı programı bu alanda ihtiyaç duyulan eleman açığının kapatılması hususunda sağlık sektörümüze önemli katkılar sağlayacaktır. 

Evde Hasta Bakımı programı ile; hasta ve hasta yakını haklarını göz önünde bulunduran, hastanın yaşam kalitesini yükselten, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımı yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakımı yapabilen eğitimli sağlık personeli yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Evde Hasta Bakımı programı öğrencileri yalnızca kendi programları arasında yatay geçiş yapabileceklerdir.

Evde Hasta Bakımı ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde “Hemşirelik”, “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [19-Oca-2021 19:29]

İçerik Görüntüleme : [14.901]