İç Kontrol Sistemi

İÇ KONTROL STANDARTLARI BİLGİLENDİRME FORMU

- Eylem Planı Çıktıları

    

İÇ KONTROL NEDİR?

İç kontrol; kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.

İç kontrol sadece finansal işlemler ve raporlama ile ilgili değil; yönetimi, idare süreçlerini, stratejiyi ve kurumun diğer faaliyetlerini kapsayan tüm kontrolleri ifade eder.

Her kurumun iç kontrol sistemi aynı değildir. Kurumlar ve kontrolleri; organizasyon yapısına, kurum kültürüne ve yönetim felsefesine göre farklılaşır.

 

İÇ KONTROLÜN AMAÇLARI

 

İÇ KONTROLÜN YASAL DAYANAKLARI

İç kontrol sitemine ilişkin düzenlemeleri içeren yasal mevzuat:

 

KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ

1- Kontrol ortamı standartları 

2- Risk değerlendirme standartları 

3- Kontrol faaliyetleri standartları 

4- Bilgi ve iletişim standartları 

5- İzleme standartları 

Kamu İç Kontrol Standartları COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde 18 Standart, 79 Genel Şart belirlenmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi 2022 Yılı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (Onaylı)

 

İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR

İç Kontrolün etkinliğinde en büyük rolü yönetim üstlenir. İdareciler iç kontrol sisteminin etkili bir biçimde işlediğinin güvencesini verebilmek için uygun politikalar oluşturmalı ve güvence sağlamalıdırlar.
Kurumun tüm personeli görevlerini yerine getirirken belirli faaliyetlerin yerine getirilmesini amaçlar. Bu faaliyetler birimin diğer faaliyetleri ile birleşerek birim hedeflerine, birim hedefleri de bir bütün olarak kurum hedeflerine ulaşılmasını sağlar. Kurumun her seviyesinde görev alan çalışanlar, iç kontrol sisteminde kullanılacak bilgileri üretir, kontrolleri etkileyen faaliyetlerde bulunur. Bu nedenle tüm çalışanlar iç kontrolün bir parçasıdır ve uygulanmasından sorumludur.

Bursa Uludağ Üniversitesi İç Kontrol Sistemi Web Sayfası: https://uludag.edu.tr/ickontrol

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [10-Oca-2024 17:46]

İçerik Görüntüleme : [10.128]