Tarihçe

2020 Haziran ayından itibaren kullanmaya başladığımız bina

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03 Haziran 1985 tarihli uygunluk yazısı ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adı altında fiilen açılmış olan Yüksekokulumuz, 1985-1986 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Görükle Yerleşkesinde Hemşirelik, Tıbbi Laboratuvar ve Radyoloji programları ile 07 Ekim 1985 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır.

Yüksekokulumuz mevcut programlarına, 1990-1991 öğretim yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı, 1992-1993 öğretim yılında Ebelik programı, 2001-2002 öğretim yılında Anestezi Teknikerliği programı katılmıştır.

02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bazı Üniversiteler bünyesinde Sağlık Yüksekokulu kurulması hakkındaki 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 22.11.1996 tarihli protokol çerçevesinde Uludağ Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Sağlık Yüksekokulu 1997-1998 eğitim-öğretim yılında lisans düzeyinde Hemşirelik ve Ebelik bölümleri ile eğitim-öğretime başladığından Yüksekokulumuz bünyesindeki iki yıllık önlisans Hemşirelik ve Ebelik programları kapatılmıştır.

Sağlık sektöründe yardımcı sağlık personeline duyulan ihtiyaca yönelik eleman yetiştirmek amacıyla kurulan Yüksekokulumuzda, ülke koşullarına uygun bilgili ve becerili Sağlık Teknikeri yetiştirilerek programlarında önlisans diploması verilmektedir. Öğrencilerimiz derslerini Yüksekokulumuz dersliklerinin yanında Üniversitemiz Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez laboratuvarı, Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı laboratuvarları, Radyoloji Anabilim Dalı, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Acil Tıp Anabilim Dalı ve Merkezi Tıbbi Arşiv ile hastanenin klinik ve poliklinikleri olmak üzere tüm birimlerinde uygulamalı olarak yapmaktadırlar. Yüksekokulumuz, 2000-2001 eğitim-öğretim yılından itibaren kredili sistemde öğretime geçmiş, öğrencilerin mesleki dersleri dışında bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla mesleki alan içi ve alan dışı seçmeli dersleri almalarına da imkân sağlanmıştır. 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15/04/2009 tarihli toplantısında alınan karar ile Meslek Yüksekokullarının bölüm ve program adlarının yeniden düzenlenmesi üzerine Tıbbi Laboratuvar programı Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Radyoloji programı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Anestezi Teknikerliği programı Anestezi program adları olarak 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır. 

1985 yılında 70 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan Meslek Yüksekokulumuzda 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23/09/2009 tarihli uygunluk yazısı ile beşinci program olarak 20 öğrenci kontenjanı ile Paramedik programı açılmıştır. YÖK Genel Kurulu'nun 08/04/2010 tarihli kararı gereğince Paramedik program adı "İlk ve Acil Yardım" olarak değiştirilmiştir. Şu an aktif olan 5 programımızın da kontenjanları 70+2'dir. Mezun sayıları programlar bazında altta tablo halinde sunulmuştur.

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Evde Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı programlarının açılması konusu Üniversitemiz Senatosunun 11.12.2014 gün ve 2014-23 sayılı oturumunda görüşülmüş olup alınan 2 no'lu karar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edildikten sonra 08.01.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurul toplantısında incelenerek 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Evde Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı programlarının açılması uygun görülmüştür. Her iki programa da öğretim elemanı kadrosu oluşturulamadığından öğrenci alımı yapılamamaktadır.

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi programının açılması konusu Üniversitemiz Senatosunun 21.11.2019 gün ve 2019-26 sayılı oturumunda görüşülmüş olup alınan 2 no'lu karar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edildikten sonra 25.12.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurul toplantısında incelenerek 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca  Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi programının açılması uygun görülmüştür. Ancak programda öğretim elemanı kadrosu oluşturulamadığından öğrenci alımı yapılmamaktadır.

Yüksekokulumuzda halen 13 kadrolu öğretim elemanı mevcut olup, diğer meslek yüksekokulları ve fakültelerden öğretim elemanı desteği sağlanmaktadır.


Haziran 2020'ye kadar eğitim-öğretim yaptığımız bina

 

MEZUN SAYILARI
(29 Kasım 2023)
Ebelik (*)...............................................................  155
Hemşirelik (*) .......................................................  466
Tıbbi Laboratuvar / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri...  1195
Radyoloji / Tıbbi Görüntüleme Teknikleri...............  1149
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik.....................  975
Anestezi Teknikerliği / Anestezi ............................  721
Paramedik / İlk ve Acil Yardım ..............................  538
TOPLAM....  5199
(*) Ebelik ve Hemşirelik programları kapatılmıştır.  

 

KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI
(29 Kasım 2023)
KIZ ERKEK TOPLAM
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ........................................... 170 73 243
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ......................................... 178 91 269
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ............................ 171 66 237
Anestezi ........................................................................ 176 55 231
İlk ve Acil Yardım .......................................................... 172 82 254
TOPLAM     867 367 1234

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [03-Ara-2023 19:03]

İçerik Görüntüleme : [10.298]