BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (BDS)

 

 

BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (BDS)

 

Üniversitemizde ölçme ve değerlendirme sistemi olarak Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) uygulanmaktadır.

Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) ölçülen bir grubu, kendi içerisinde değerlendirme yöntemidir. BDS, öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunu belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Ara sınavlar, ödevler, uygulamalar ve benzeri yarıyıl içi ölçümlere verilecek notlar ile yarıyıl sonu sınavında alınan notun, ağırlıklarına göre ortalaması alınarak bu sayısal değer, bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülmektedir. Özel beceri ve yetenek isteyen dersler bağıl değerlendirme sistemi dışında değerlendirilmektedir.

BDS öğrencinin ölçülen bilgi düzeyini değerlendirirken, sadece bilgi düzeyini değil, başta eğitimcinin performansı olmak üzere eğitime etki eden diğer faktörleri de hesaba katarak ve sınav sonuçlarını standardize ederek yapılan sınavların sonuçlarını karşılaştırılabilir hale getirmektedir.

Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 32'nci maddesi uyarınca 2016-2017 eğitim-öğretim yılında;

a) Bağıl Değerlendirme Katma Sınırı (BDKS)'nın 20,

b) Ham Başarı Notu Alt Sınırı (HBAS)'nın Tıp Fakültesinde en az 60, Veteriner Fakültesinde en az 55 ve diğer akademik birimlerde en az 50,

c) Yarıyıl Sonu Sınav Limiti (YSSL)'nin, 
    - Meslek Yüksekokullarında 50,
    - Tıp Fakültesinde 60,
    - Veteriner ve Hukuk Fakültelerinde 55,

d) Bağıl Değerlendirme Sistemi ile değerlendirilemeyecek özellikteki derslerin (Meslek Yüksekokulumuz için İşyeri Eğitimi I-II dersleridir) teklif edildiği şekliyle,

e) Farklı birimlerden ders alan öğrencilerin ders aldıkları birimlerin bağıl değerlendirme sistemi tabi olmaları konusu Üniversitemiz Senatosunun 16 Haziran 2016 gün ve 2016-10 sayılı oturumunda görüşülmüş olup uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

NOT: Ayrıntılı bilgi için U.Ü. Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği'ne bakınız.

 

BDKS-20 : Bağıl Değerlendirme uygulanabilmesi için en az 20 öğrencinin dersi almış olması gerekir. Yani öğrenci sayısı sınırını ifade eder.
HBAS-50 : Ara sınav, ödev, uygulama, proje ve Yarıyıl Sonu sınav notları ortalaması en az 50 olması gerekiyor. Etki oranları şöyledir: Dönem içi çalışmaları (Ara sınav, ödev, uygulama ve proje notları) %40, Yarıyıl Sonu Sınavı-Final %60'dır. Ham Başarı Not ortalaması 50'nin altında olan bir öğrenci doğrudan başarısız sayılır.
YSSL-50 : Bir öğrenci Yarıyıl Sonu sınavından en az 50 almak zorundadır. Yarıyıl Sonu sınavında 50 puanın altında alan bir öğrenci doğrudan başarısız sayılır.

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [2.428]