Müzik Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Tanıtım
 

Öğretim Dili            : Türkçe
Öğretim Süresi      : 4 Yıl
Hazırlık Programı  :İsteğe Bağlı
                                    İngilizce

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’na “Yetenek Sınavı” ile öğrenci alınmaktadır. Sınav, adayların Müziksel İşitme, Ses, Çalgı yetenekleri sınanarak; her yıl ÖSS Sınav Kılavuzu’nda verilen ölçütler doğrultusunda uygulanmaktadır.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, 1981 yılında Lisans, 1995 yılında da Yüksek Lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nın temel amacı, müzik öğretmeni adaylarını bilgi, beceri ile donatmak ve belirli bir müzik dağarı çerçevesinde sahip olmaları gereken nitelikleri sağlamaktır.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nın misyonu, eğitim-öğretim ve Müzik Öğretmenliği mesleği ile ilgili alanlarda temel ve uygulamalı, bilimsel araştırmalar yapmayı; Atatürk İlke ve Devrimlerine içtenlikle bağlı, barışçıl, sevecen,  hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlik ve duyarlığa sahip, müzik yapan, yaratan, toplumun ulusal ve evrensel düzeyde müzik kültürünün gelişmesine katkıda bulunan, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, yapıcı, yaratıcı, seçkin müzik öğretmeni yetiştirmeyi; toplumun gereksinim duyduğu konularda ilgili kurumlara müzik eğitimi programları sunmayı, araştırma yapmayı ve eğitim kurumlarında çalışanları aydınlatmaya yönelik bilimsel ve sanatsal etkinlikler düzenlemektir.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nın vizyonu, bilgi toplumunun sanatsal nitelikli müzik öğretmenlerini yetiştirmenin yanı sıra, eğitim-öğretim ve müzik öğretmenliği mesleği ile ilgili alanlarda bilgi üreten, sürekli kendini geliştiren, ulusal ve evrensel boyutta toplumun eğitim-öğretim ve müzik öğretmeni yetiştirilmesine yönelik sorunlarına bilimsel yöntemlerle çözüm getiren, yetiştirdiği müzik öğretmenleri ile örnek gösterilen, nitelikli sanatsal çalışmaları ile ön planda yer alan, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir anabilim dalı olmaktır.

Bu kapsamda, eğitim ve uygulama etkinlikleri müzik yapmaya elverişli ortamlarda yapılmakta, gerek öğrencilerin gerekse öğretim elemanlarının çalışmaları, bulunulan çevreye kültürel ve sosyal bir canlılık getirmektedir.  

Araç, gereç ve müzik yapmaya uygun ortamlar,

  • Küçük dinletilerin yapıldığı 100 kişilik salon,
  • Çalgı bakım-onarım atölyesi,
  • 26 konsol, 1 kuyruklu piyano
  • Keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, gitar, flüt, klarnet, obua, akordeon

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda ders dışı etkinlikler kapsamında yöresel, bölgesel, ulusal, uluslararası düzeyde seminer, panel, konferans, uygulamalı gösteri, öğrenci konserleri, diğer üniversitelerde konser ve yurt dışı üniversiteler ile birlikte gerçekleştirilen konser vb. etkinliklerle canlı bir müzik ortamı yaratılarak, çevresel, bölgesel ve ulusal anlamda müzik eğitimine ve müzik kültürümüze önemli katkılar sağlanmaktadır. Bu bağlamda, Bulgaristan/ Plovdiv Müzik ve Dans Akademisi ile 09 Mayıs 2001 tarihinde bilimsel-sanatsal işbirliği protokolü imzalanmıştır. 

Bölüm mezunlarının başlıca çalışma alanları, 
Eğitim Sektörü (resmi okullar, özel okullar, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, dershaneler) Sanatsal Kurumlar (operalar, senfoni orkestraları)

DERSLER

Akademik Personel

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezen ÖZEKE

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Rasim Erol DEMİRBATIR

Doç.Dor.Şirin AKBULUT DEMİRCİ

Doç.Sezin ALICI

Dr.Öğr.Üyesi Mete SUNGURTEKİN

Öğr.Üyesi Mustafa Aydın ATALAY

Öğr.Üyesi Nesrin ÖZ

Doç.Dr. Hatice ONURAY EĞİLMEZ

Dr.Öğr.Üyesi Gülnihal GÜL

Öğr.Gör.Dr. Çiğdem YİĞİT

Öğr.Gör. Elhan NECEF

Öğr.Gör. Lale NECEF

Öğr.Gör. Nilüfer ÖZER

Öğr.Gör. Özgür EĞİLMEZ

Öğr.Gör. Zehra Ezgi KARA

Öğr.Gör. Zeynep Göknur YILDIZ

Öğr.Gör. Alpay GÜLDOĞAN

Öğr.Gör. Murat CEMİL

Öğr.Gör. Müşerref Ardan ÖZARIN

Öğr.Gör. Veysel Özgür SAĞLAM

Öğr.Gör.Yusuf HASANOV

 Dr.Öğr.Üyesi Ajda ŞENOL

Arş.Gör. Hatice ÇELİKTAŞ

Arş.Gör. Doruk ENGÜR

Öğr.Gör. Murat CAF

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [37.703]