Öğrencilerimize İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi
ÖĞRENCİLERİMİZE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

15 - 16 Mayıs 2017 tarihlerinde 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Yaz döneminde veya sonraki dönemde 30 İş günü kapsayan Zorunlu Yaz Stajını yapacak tüm öğrencilerimize 6331 sayılı kanun ve "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” düzenlendi.

Eğitime katılan ve başarıyla tamamlayan 270 öğrencimiz eğitim sonrası katılım belgelerini almaya hak kazandılar.

15-16 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan eğitim aşağıdaki konularıkapsamıştır:
- Fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
- Elle kaldırma ve taşıma,
- İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
- Ekranlı araçlarla çalışma,
- Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
- Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
- İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
- İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,
- Güvenlik ve sağlık işaretleri,
- Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
- Kimyasal Risk Faktörleri, Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
- İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
- Tahliye ve kurtarma,
- Meslek hastalıklarının sebepleri,
- Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
- Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
- İlk yardım,
- İşyeri temizliği ve düzeni,
- STAJ YAPILACAK İŞLETMEYE ÖZGÜ KONULAR.

Desteklerinden dolayı Rektörlüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğüne, katkılarından dolayı Öğr.Gör.Derya Aslan, Öğr.Gör.Sevil Çırakoğlu, Dr.Ebru Çavun ile Dr.Gül Özlem Tuncer'e ve Meslek Yüksekokulumuz Sekreteri Selmin Akifoğlu ve İdari Personelimize teşekkür ederiz.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.271]