Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Yaz öğretiminde ders alacak öğrencilerin dikkatine

Yaz öğretiminde ders alacak öğrencilerin dikkatine

Üniversitemiz Senatosu'nun 11 Mayıs 2017 gün ve 2017/05 sayılı oturumunda alınan 1 no'lu karar gereğince 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı yaz öğretimine yönelik uygulamaya ilişkin esaslar, aşağıda belirtilmiş olup, öğrencilerin ders alma ile ilgili işlemlerini ve denkliklerini söz konusu karar uyarınca yapmaları önemle duyurulur!

a) Öğrenciler 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı yaz öğretimi döneminde (Tip Fakültesi için bütünleşik eğitim yapan) tüm devlet Üniversitelerinden ilgili birimin Bölüm/Program Başkanlığı'nın onayı ile ders alabilirler,

b) Yıllık müfredatın yaz öğretiminde tamamlanmaması nedeniyle, Hukuk Fakültesi yıllık eğitime tabi öğrenciler yaz öğretimi döneminde zorunlu dersleri alamayacak, yıllık eğitime tabi olmayan öğrenciler ise bu madde kapsamı dışında tutulacaklardır,

c) Öğrenciler devamsızlıktan kaldıkları veya daha önce hiç almadıkları derslerden yaz öğretimine katılabilirler,

d) Ön koşul derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ön koşullu dersleri yaz öğretimi döneminde alamazlar,

e) Öğrenciler 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda bütünlemeye kaldıkları dersleri yaz öğretimi döneminde alamazlar,

f) 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda başarısız oldukları derslerden yaz öğretimine katılmaları halinde bütünleme sınav hakkından yararlanamaz, bütünleme sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler yaz öğretiminden ders alamaz, almaları halinde ise sınav notları geçersiz sayılacaktır,

 g) Öğrenciler Uludağ Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği'nin 11.maddesi 1.fıkrası (a) bendi gereğince diğer üniversitelerden yaz öğretiminde toplam 22 AKTS kredi saati aşmayacak şekilde en çok 4 (dört) ders alabilirler,

h) Ders denkliği içerik ve/veya yerel kredisi uygun olan dersler için verilecek AKTS kredisi üzerinden değerlendirilmeyecektir (Harf notları öğrencinin müfredatında yer alan AKTS kredisi üzerinden işlem görecektir)

 

 

 

YAZ OKULU İZİN FORMU

 

 

Bursa Caddesi Cumhuriyet Bulvarı No : 184/1 Etibank Sosyal Tesisleri Karşısı Mustafakemalpaşa / Bursa