Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2011 / 1

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 30  -  SAYI / ISSUE: 1  -  HAZİRAN / JUNE 2011

 

İçindekiler / Contents ......................................................................................................................................................................................................................................vi

“Nurettin Topçu’nun Düşünce Dünyasında Felsefe-Milliyetçilik Geçişmeleri ve Millet, Yurt, Din Sferleri” 

İdiris DEMİREL ..................................................................................................................................................................................................................................................1

“Analysis of the Taxation of Professional Sportsmen in Turkey: A Comparison With Germany”

Harun KILIÇASLAN .........................................................................................................................................................................................................................................23

“Küresel Rüzgar Enerjisi Politikaları ve Uygulamaları”

H. Naci BAYRAÇ .............................................................................................................................................................................................................................................37

“Ekonomi Okuryazarlığı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”

Sevgi GEREK, Adile Aşkım KURT ..................................................................................................................................................................................................................59

“Maliye Politikası Araçlarından Borçlanma ve Vergilerin Ekonomik Büyümeye Etkileri”

Göknur UMUTLU, Ahmet Yakup ERKILIÇ, Neda ALİZADEH .........................................................................................................................................................................75

“The Institutional Basis of the Socioeconomic Situation of Turkey in the Context of Globalization”

Timuçin YALÇINKAYA, Nergis Melis DURCAN ..............................................................................................................................................................................................95

“Yatak İşgal Oranı Düşük Olan Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Performans Ölçümü: Bir Veri Zarflama Analizi Uygulaması”

Sinan AYTEKİN .............................................................................................................................................................................................................................................113

“2008 Küresel Krizinin Antalya Konaklama işletmelerine Etkileri Üzerine Bir Analiz”

Ayşe DURGUN, Bekir GÖVDERE ................................................................................................................................................................................................................139

“Türkiye Kırsalında Yoksulluk Sorunu: Çanakkale Kocalar Köyü Örneği”

Doğan BIÇKI .................................................................................................................................................................................................................................................161

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları İle İlgili İşgörenlerin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Güler TOZKOPARAN, Jale TAŞOĞLU .........................................................................................................................................................................................................181

Interview / Söyleşi: The Evolution of Institutional Economics ...............................................................................................................................................................211

Hakemlere Teşekkür ve Yayın Koşulları ...................................................................................................................................................................................................219

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA