Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

İlahiyat Fakültesi (Bilim Dalları) Y.L.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI                                  

   -TEFSİR BİLİM DALI                                                                                     

   -HADİS BİLİM DALI                                                                                      

   -İSLAM HUKUKU BİLİM DALI                                                                

   -KELAM BİLİM DALI                                                                                   

   -İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ BİLİM DALI                                         

   -TASAVVUF TARİHİ BİLİM DALI                                                              

   -ARAP DİLİ ve BELAGATI BİLİM DALI  

   -KURAN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ                                               

FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI                               

   -DİN EĞİTİMİ BİLİM DALI                                                                         

   -DİN FELSEFESİ BİLİM DALI                                                                     

   -DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI                                                             

   -DİN PSİKOLOJİSİ BİLİM DALI                                                                  

   -DİNLER TARİHİ BİLİM DALI                                                            

   -FELSEFE TARİHİ BİLİM DALI                                                                  

   -İSLAM FELSEFESİ BİLİM DALI                                                                 

   -MANTIK BİLİM DALI                                                                                 

İSLAM TARİHİ ve SANATLARI ANABİLİM DALI                            

   -TÜRK İSLAM EDEBİYATI BİLİM DALI                                                 

   -TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ BİLİM DALI                                 

   -TÜRK DİN MUSİKİSİ BİLİM DALI                                                          

Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 16059 Görükle / Nilüfer / Bursa Telefon: 0 (224) 294 24 20 Fax: 0 (224) 294 24 34