Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurusu

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurusu

MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu adayların, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim ya da sanat dalında lisans/yüksek lisans derecesine sahip olmaları zorunludur.

(2) Yabancı uyruklu adayların yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik başvurularında ALES belgesi aranmasına ve asgari puana Senato tarafından karar verilir.

(3) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (ULUTÖMER) veya senatonun belirlediği bir merkez tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(4) Lisans veya yüksek lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.

(5) Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Gerekirse girilecek programların özelliklerine göre bu asgari puanların yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [18.838]