Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Sınav Sonuçlarına İtiraz

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

MADDE 24 – (1) Öğrenci, sınavların sayısal notlarındaki maddi hatanın düzeltilmesi için sınav sonucunun ilanını takip eden üç iş günü içinde enstitüye yazılı olarak başvurabilir. Bu başvuru anabilim/anasanat dalı aracılığı ile ilgili öğretim elemanına yeniden değerlendirilmek üzere iletilir. Değerlendirme sonucu enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

 

Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 16059 Görükle / Nilüfer / Bursa Telefon: 0 (224) 294 24 20 Fax: 0 (224) 294 24 34