FORMLAR VE DİLEKÇELER

 

İlgili formlara https://unikys.uludag.edu.tr/ linkten ad ile arama yaparak sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

 

                                      FORMLAR & DİLEKÇELER https://unikys.uludag.edu.tr/

ANABİLİM DALI / ÖĞRETİM ÜYESİ

Lisansüstü Eğitim Kontenjan Talep Formu

FR 1.1.2_01

Yatay Geçiş ve Lisansüstü Programlar Arası Geçiş Kontenjan Talep Formu

FR 3.4.1_13

Lisansüstü Eğitim Kontenjan İlan Tablosu

FR 3.4.1_06

Enstitü Ders Plan Formu

FR 1.1.1_02

Enstitü Ders Görevlendirme Formu

FR 1.1.4_01

Enstitü Haftalık Ders Programı

FR 1.1.4_03

Enstitü Sınav Programı

FR 1.1.5_02

Ders Erteleme ve Telafi Formu

FR 1.2.1_01

Enstitü İntibak Çizelgesi

FR 3.4.1_15

Lisansüstü Eğitim Seminer Sunum Duyuru Formu

FR 3.4.6_03

Lisansüstü Eğitim Seminer veya Tez Savunma Sınavı İzleyici Katılım Listesi Formu

FR 3.4.6_04

Lisansüstü Eğitim Seminer İlan Formu

FR 3.4.6_21

Lisansüstü Eğitim Seminer Değerlendirme Formu

FR 3.4.6_05

Sınav Evrakı Takip ve Teslim Formu

FR 1.2.2_03

İlan edilmiş Sınav Notu Geri Çekme Talep Formu

FR 1.2.2_04

Enstitü Tez Savunma Duyuru

FR 3.4.6_19

İlişik Kesme Belgesi

FR 3.1.6_01

Araştırma Görevlisi Danışman Değerlendirme Raporu

FR 3.4.6_14

Lisansüstü Akademik Danışman ve Öğrenci Taahhütnamesi

FR 3.4.6_22

DOKTORA ÖĞRENCİSİ FORMLAR

 

Lisansüstü Eğitim Öğrenci Sicil Formu ve Durum Bildirimi

FR 3.4.1_05

Lisansüstü Eğitim Yatay / Programlar arası Geçiş Başvuru Formu

FR 3.4.1_10

Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu

FR 3.1.1_03

Bilimsel Hazırlık Programı Ders Seçimi Formu

FR 3.4.2_02

Lisansüstü Eğitim Danışman Tercih Formu 

FR 3.4.6_01

Lisansüstü Eğitim Danışman Öneri Formu

FR 3.4.6_02

Lisansüstü Eğitim Danışman Değişikliği Önerisi Formu

FR 3.4.6_06

Lisansüstü Eğitim İkinci Danışman Öneri Formu

FR 3.4.6_20

Doktora-Sanatta Yeterlik, Ön Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

FR 1.2.2_06

Doktora / Sanatta Yeterlik, Ön Yeterlik Sınavı Sonuç Tutanağı

FR 1.2.2_07

Doktora Tez İzleme Komitesi Önerisi veya Değişiklik Formu

FR 3.4.6_09

Doktora /Sanatta Yeterlik Tez Önerisi savunma ve Sonuç Formu

FR 3.4.6_11

Doktora / Sanatta Yeterlilik Tez Konusu / Adı Değişiklik Önerisi Formu

FR 3.4.6_13

YÖK 100/2000 Doktora Tez Önerisi Öncelikli Alan Komisyon Formu

FR 3.4.6_23

100.2000 Akademik İlerleme Rapor Formu

FR 3.04.6_25

Tez_Sanat Eseri Çalışmasının Yazım Kurallarına Uygunluğu Formu

FR 3.4.6_16

Doktora / Sanatta Yeterlik Tez İzleme Komitesi Raporu

FR 3.4.6_10

Lisansüstü Eğitim Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu 

FR 3.4.6_15

Lisansüstü Eğitim Tez Jürisi Kişisel Değerlendirme Raporu

FR 3.4.6_17

Lisansüstü Eğitim Tez / Sanat Eseri Çalışması Savunma Sınavı Ortak Raporu

FR 3.4.6_18

Doktora Tez Ödülü Başvuru Formu

FR 3.4.6_26

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ FORM

Lisansüstü Eğitim Öğrenci Sicil Formu ve Durum Bildirimi

FR 3.4.1_05

Lisansüstü Eğitim Yatay / Programlar arası Geçiş Başvuru Formu

FR 3.4.1_10

Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu

FR 3.1.1_03

Bilimsel Hazırlık Programı Ders Seçimi Formu

FR 3.4.2_02 

Lisansüstü Eğitim Danışman Tercih Formu 

FR 3.4.6_01

Lisansüstü Eğitim Danışman Öneri Formu

FR 3.4.6_02

Lisansüstü Eğitim Danışman Değişikliği Önerisi Formu

FR 3.4.6_06

Lisansüstü Eğitim İkinci Danışman Öneri Formu

FR 3.4.6_20

Yüksek Lisans Tez Konusu / Adı Önerisi Formu

FR 3.4.6_07

Yüksek Lisans Tez Konusu_Adı Değişikliği Formu

FR 3.4.6_08

Tez_Sanat Eseri Çalışmasının Yazım Kurallarına Uygunluğu Formu

FR 3.4.6_16

Lisansüstü Eğitim Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu 

FR 3.4.6_15

Lisansüstü Eğitim Tez Jürisi Kişisel Değerlendirme Raporu

FR 3.4.6_17

Lisansüstü Eğitim Tez / Sanat Eseri Çalışması Savunma Sınavı Ortak Raporu

FR 3.4.6_18

 ÖĞRETİM ÜYESİ

Akademik İzin Formu V3

FR 4.2.2_01

İDARİ PERSONEL

İdari Personel İzin Formu V3

FR 4.2.2_01

ÖĞRENCİ

Lisansüstü Eğitim Kayıt Dondurma-Açtırma-Sildirme Formu

FR 3.04.1_18

Özel Öğrenci Statüsünde Lisansüstü Ders Alma Başvuru Formu V2

FR 3.04.1_21

Lisansüstü Ders Muafiyet Başvuru Formu

FR 3.04.1_19

Diğer Yükseköğretim Kurumundan ve Alan Dışından Lisansüstü Ders Alma Başvuru Formu

FR 3.04.1_20

Kütüphane İlişik Kesme Belgesi Formu v2

FR 3.04.9_02

Araştırma Görevlisi İlişik Kesme Belgesi

FR 3.01.6_01

İlişik Kesme İptal Formu Öğrenci V2

FR 4.2.1_51

Öğrenci Kimliği Yenileme Talep Formu

FR 4.2.1_50

Öğrenci Yemek Bursu Başvuru Formu

FR 4.2.1_48

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [13-Oca-2023 10:18]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [05-Eyl-2023 12:30]

Duyuru Görüntüleme : [17.814]