Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Devlet Konservatuvarı (YL.DOK)

no

KONSERVATUVAR MÜZİK

 -Yaylı Çalgılar YL

Yaylı Çalgılar Sanatta Yeterlilik

 -Piyano

 -Kompozisyon

 -Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji

-Üfleme ve Vurma Çalgılar 

Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 16059 Görükle / Nilüfer / Bursa Telefon: 0 (224) 294 24 20 Fax: 0 (224) 294 24 34