Logomuz

1985 YILINDAN BERİ KULLANILAN YÜKSEKOKULUMUZ LOGOSUNUN TARİHÇESİ ve DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:

Sağlık sektörünün gereksinim duyduğu yardımcı sağlık personeli yetiştirmek amacıyla 1977 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı olarak açılan Sağlık Meslek Lisesi’nin Hemşirelik programı ile Hemşire yetiştirmeye başlanmıştır.

Ebe ve Hemşirelerin simgesi olan Kırmızı Hilal figürü logoda Uludağ Üniversitesi’nin ana motifinin ortasına konularak Üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde yardımcı sağlık personel eğitimi verildiği simgelenmiştir.

Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan bir kararla üniversitelerde orta dereceli öğrenime son verilmesi üzerine 1985 yılında Önlisans düzeyinde öğrenim veren iki yıl süreli bir meslek yüksekokulu (Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) haline dönüştürülmüştür. Meslek Lisesi Logosu da U.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adıyla yeniden düzenlenerek kullanılmaya devam edilmiştir.

Yüksekokulumuzun eski logoları

 

 

 

 

 

Üniversitemiz bünyesinde 1996 yılında kurulan Sağlık Yüksekokulu 1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans düzeyinde Hemşirelik ve Ebelik bölümleri ile eğitim-öğretime başladığından Yüksekokulumuz bünyesindeki iki yıllık Önlisans Hemşirelik ve Ebelik programları kapatılmıştır. Ayrıca Ebe ve Hemşirelik hizmetleri kılık kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile önünde kırmızı hilal olan beyaz kep giyme zorunluluğu hükmünü yitirmiştir.

Günümüzde mevcut (Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Anestezi ve İlk ve Acil Yardım) programları ile nitelikli yardımcı sağlık personeli eğitimi vermekte olan Yüksekokulumuz, yakın zamanda açmak istediğimiz yeni programlarla Üniversitemiz gibi büyümekte ve bölgemizin hatta ülkemizin önemli bir eğitim kurumu haline gelmektedir. Gelişen teknolojileri takip eden, sağlık sektörünün değişik alanlarına nitelikli personel yetiştiren ve bu konuda alanında öncü bir eğitim kurumu olan Yüksekokulumuzun tüm programlarıyla bir bütün olarak kurum kimliğini yansıtan yeni bir logo ihtiyacı doğmuştur.

Yeni anlayışa göre hazırlanan logo Üniversite Senatosu tarafından değerlendirilerek 11/05/2012 gün ve 2012-08 sayılı oturumunda görüşülmüş olup, alınan 2 nolu karar ile kabul edilmiştir.

2012 yılında yenilenen logolarımız   

 

Yüksekokul logosu tam bir dairedir. Kullanılan yazı tipinde ise sadelik ve okunaklılık ön plandadır. Logoda kullanılan yazı ve simgeler arasındaki bütünlüğü sağlamak için, bir daire içinde birlikte kullanılmıştır.

Üniversitemiz logosunun tam ortasından yükselen meşale ve bu meşaleye sarılmış yılan, logoyu oluşturan temel figürlerdir.

Yanan meşale bilimin aydınlığını ve uygarlığı sembolize etmektedir. Meşalenin kırmızı alevi bayrağımızın rengini simgelemesinin yanında aynı zamanda canlılığı, azmi ve dinamizmi ifade etmektedir. Meşalenin sarı rengi diğerlerinden farklı olarak dikkat çekmesi, eğitimin ve bilimin özelliğini vurgulamak, başarısını ön plana çıkarmak için seçilmiştir.

Günümüzden yaklaşık 2400 yıl önce Bergama’da kurulan zamanın en büyük sağlık merkezi Asklepion’da Tıp biliminin simgesi olarak yılanlı sütun temsil edilmiştir. Tarihin ilk çağlarından beri yılan zehrinin tedavi edici yönü olduğuna inanılmıştır. Bunun yanı sıra eski inanışlara göre hayatın kaynağı olan “Yaşam Ağacı”nı koruyanın yılan olduğu tarif edilmiştir. Yılan önlem ve ileri görüşlülük örneği olduğu gibi ayrıca hastalarının sırlarını kimseye söylememeyi, işini sessizlik ve sakinlik içinde yapmayı sürdürmeyi ifade eder.

Yılan sembolü 1937 yılında Ord.Prof.Dr.Süheyl Ünver’in önerisiyle önce Türk Tıp Birliği’nin sonra 1956 yılından beri de Dünya Tıp Sembolü olarak kabul edilmiştir. Tıp biliminde Asa’ya sarılı yılan sembolü kullanılırken Yüksekokulumuz logosunda meşaleye sarılı tasvir edilmiştir. Bu nedenle yılan sembolü, sağlık hizmetlerinin de sembolü olarak değerlendirilmiş ve meşale ile eğitim ve aydınlanma güçlendirilmiştir.

Dünyaca ünlü İznik-Bursa çinilerini temsil eden renkleri ve Yeşil Camii Hünkâr Mahfili’nde yer alan sekiz kollu geometrik desenlerin kullanıldığı Turkuaz renklerle bezenmiş Üniversitemiz logosunun dairesel bölgeye sığmadığı ve taştığı görülmektedir. Bu da bilimsel ve sosyal etkinlikleriyle yoğunlaşan üniversitemizin potansiyel gücünü ve bu gücü de yüksekokulumuza aşıladığı anlatılmaktadır.

Arkadaki beyaz fon ise kendine güveni ve başarıyı temsil etmektedir.

Bu çalışma ile Yüksekokulumuzun bugüne kadar kullandığı logosu günümüz koşullarına uygun olarak güncel yaklaşımlarla yeniden değerlendirilerek değiştirilmesi gereksinimi ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak kurum logosunun kurum kimliğini ve kültürünü en iyi şekilde ifade etmesi amaçlanmıştır.

ÜNİVERSİTEMİZİN İSMİNİN "BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ" OLMASI SEBEBİYLE
YENİLENEN / REVİZE EDİLEN LOGOLARIMIZ
"27/09/2018 tarih ve 2018-12 sayılı oturumda kabul edilen Senato Kararı gereği"

Güncellenen Yeni Logolarımız-2018 

     

JPEG uzantılı SHMYO Renkli Logo için tıklayınız... 

 

JPEG uzantılı SHMYO Çizgisel Logo için tıklayınız... 

Logoyu Tasarlayan ve Hazırlayan:
Öğr.Gör.Gültekin ERDAL
Teknik Bilimler MYO
Grafik Tasarım Programı

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [19-Oca-2021 18:14]

İçerik Görüntüleme : [8.567]