Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS)

BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (BDS) - 2023-2024

Üniversitemizde ölçme ve değerlendirme sistemi olarak Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) uygulanmaktadır.

Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) ölçülen bir grubu, kendi içerisinde değerlendirme yöntemidir. BDS, öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunu belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Ara sınavlar, ödevler, uygulamalar ve benzeri yarıyıl içi ölçümlere verilecek notlar ile yarıyıl sonu sınavında alınan notun, ağırlıklarına göre ortalaması alınarak bu sayısal değer, bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülmektedir. Özel beceri ve yetenek isteyen dersler bağıl değerlendirme sistemi dışında değerlendirilmektedir.

BDS öğrencinin ölçülen bilgi düzeyini değerlendirirken, sadece bilgi düzeyini değil, başta eğitimcinin performansı olmak üzere eğitime etki eden diğer faktörleri de hesaba katarak ve sınav sonuçlarını standardize ederek yapılan sınavların sonuçlarını karşılaştırılabilir hale getirmektedir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunun 09 Haziran 2023 tarih ve 2023-14 sayılı kararı gereği:

Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 32'nci maddesi uyarınca 2023-2024 eğitim-öğretim yılında;

a) Bağıl Değerlendirme Katma Sınırı (BDKS)'nın 20,

b) Ham Başarı Notu Alt Sınırı (HBAS)'nın Tıp Fakültesi, Diş Hekimilği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde en az 60, Veteriner Fakültesinde en az 55 ve diğer akademik birimlerde en az 50 olarak belirlenmesinin uygun olduğuna,

c) Yarıyıl Sonu Sınav Limiti (YSSL)'nin, 
    - Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 60,
    - Veteriner ve Hukuk Fakültelerinde 55,
    - Diğer Fakültelerde, Devlet Konservatuvarında ve Meslek Yüksekokullarında 50 olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, 

d) 2547 Sayılı Kanunun 5-ı maddesi kapsamında okutulmakta olan TUD101 Türk Dili I, TUD102 Türk Dili II, ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II derslerinin ilgili akademik birim ile aynı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, 

e) 2547 Sayılı Kanunun 5-ı maddesi kapsamında okutulmakta olan YAD101 Yabancı Dil I, YAD102 Yabancı Dil II derslerinin sabit aralık ile değerlendirilmesinin uygun olduğuna 

oybirliği ile karar verilmiştir.

 

NOT: Ayrıntılı bilgi için B.U.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'ne bakınız.

Öğrenciye Açıklama Notu:

Meslek Yüksekokulumuzda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında; 
BDKS-20 : Bağıl Değerlendirme uygulanabilmesi için en az 20 öğrencinin dersi almış olması gerekir. Yani öğrenci sayısı sınırını ifade eder.
HBAS-60 : Ara sınav, ödev, uygulama, proje ve Yarıyıl Sonu sınav notları ortalaması en az 50 olması gerekiyor. Etki oranları şöyledir: Dönem içi çalışmaları (Ara sınav, ödev, uygulama ve proje notları) %40, Yarıyıl Sonu Sınavı-Final %60'dır. Ham Başarı Not ortalaması 50'nin altında olan bir öğrenci doğrudan başarısız sayılır.
YSSL-60 : Bir öğrenci Yarıyıl Sonu sınavından en az 50 almak zorundadır. Yarıyıl Sonu sınavında 50 puanın altında alan bir öğrenci doğrudan başarısız sayılır.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [01-Ağu-2023 20:03]

İçerik Görüntüleme : [13.378]