Anabilim Dalı Başkanı'ndan

Sanat, toplumsal yaşam içerisinde, birey olmanın gereğidir. İnsanın ayrılmaz bir parçası olarak ulusal kültürün de ana kaynağını oluşturan sanat, kültürü geçmişten geleceğe taşır. Bireylere duygu, düşünce ve izlenimlerini, yetenek ve yaratıcılık güçlerini kullanarak çeşitli alanlarda estetik değerlerle dışavurum olanağı sağlar. Bu dışavurumlar farklı biçimlerde gerçekleşmekte ve sanat etkinlikleri aracılığı ile toplumla buluşmaktadır. Bilim ve sanat ile topluma yön veren ve ulusların geleceğini şekillendiren, ulusal kalkınmasını sağlayan en büyük değer şüphesiz ki Öğretmen’dir.

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisiyle ve çevresi ile barışık, yapıcı, yaratıcı, seçkin öğretmenler yetiştirmeyi; Güzel Sanatlar, Resim-İş öğretmenliği ve eğitimi ile ilgili alanlarda temel ve uygulamalı, özgün bilimsel araştırmalar yapmayı; toplumun gereksinim duyduğu konularda ilgili kurumlara hizmet içi eğitim programları sunmayı, kurumların ihtiyaç duyduğu konularda araştırmalar yapmayı ve eğitim kurumlarında çalışanları aydınlatmaya yönelik bilimsel ve sanatsal etkinlikler düzenlemeyi; bilimsel, kültürel ve sanatsal değerler yaratma işlevlerini ve topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmeyi, görev edinmiştir. Bu görev bilinci ile Anabilim Dalımız Resim-İş Eğitimi alanında nitelikli, yüksek öğretmenlik meslek becerisine sahip Görsel Sanatlar Öğretmeni olacak öğrencilerimizin çağın gerekleri doğrultusunda yetiştirilmesi amacıyla eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. 

Anabilim Dalımız, Yüksek Öğretim Kurumunun Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarının programlarında bulunmasını önerdiği 9 Anasanat Atölyenin 7’sine sahiptir. Bu durum ülkemizdeki çok az sayıdaki üniversitenin sahip olduğu bir ayrıcalıktır. Bunlar Resim, Grafik Tasarım, Tekstil Tasarım, Özgünbaskı Resim, Fotoğraf, Seramik ve Heykel Anasanat Atölyeleridir.  Bu atölyeler aynı zamanda Seçmeli Sanat Atölye olarak da işlevini sürdürmekte ve öğretmen adaylarının Görsel Sanatlar alanında daha donanımlı olmalarını sağlamaktadır. Bu uygulama derslerinin yanı sıra öğrencilerimizin öğretimi, formasyon ve kültür dersleri ile tamamlanmakta, böylelikle nitelikli ve kaliteli sanat eğitimi almış öğretmen adayları olarak mezun olmaktadırlar. 

Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde eğitim öğretime sahip olan Anabilim Dalımız alanlarında uzman akademik kadrosu ile Anabilim Dalımıza ait gerekli donanıma sahip binamızda, akademik düzeyi yüksek sanatsal, bilimsel ve kültürel ders dışı etkinlikleri de sıklıkla düzenleyerek Resim-İş öğretmeni adaylarımızın çok yönlü gelişimlerini destekleme gayretiyle çalışmalarını sürdürmektedirler. Lisans öğrencilerimize Çift alan, Yan alan program imkanları olup, Erasmus, Farabi ve Mevlâna öğrenci değişim programları ile gelen ve giden öğrencilerimizin farklı bakış açıları kazanmalarında etkili olmaktadır.

Anabilim Dalımız, yüksek düzeydeki akademik birikimi nedeniyle öncelikli tercih edilen kurum olma özelliğiyle ülkemizdeki çok sayıdaki Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalları arasında ilk sıralardaki yerini korumaktadır. Ayrıca eğitim kalitemizin yansıması olarak addettiğimiz mezunlarımızın Görsel Sanatlar öğretmenliği meslek yaşamlarındaki başarıları da gurur kaynağımız olarak gücümüze güç katmaktadır. 

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı ailemize; yeni nesillerin sanatta bakmasını bilen, sanattan anlayan, sanatı koruyan bireyler olmaları için rehber olacak, aydınlık geleceklerine ışık tutacak; ideal Görsel Sanatlar öğretmeni olma arzusuyla katılan ve katılmayı planlayan tüm adaylarımızı tercihlerinden ötürü kutlar, başarılarının devamını dilerim.  

Prof. Gonca ERİM

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [08-Mar-2021 16:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [05-Eyl-2022 16:51]

İçerik Görüntüleme : [1.764]