2022 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

A. Makaleler

1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Coşkun Onan B., Öztürk T. (2022). Teaching the Alternative Ceramic Firing Techniques to Preservice Visual Arts Teachers: A Case StudyInternational Journal of Progressive Education (IJPE), cilt.1, sa.18, ss.85-113, (ERIC). https://ijpe.inased.org/makale_indir/2921

Basak, R. (2022). Golden Ratio and Fibonacci sequence: Universal footprints of the Golden Flow. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 12(4), 1092-1107.

Basak, R. & Erdem, C. (2022). Art-based kindergarten practices and their coherence with art curriculum objectives. Journal of Education and Learning, 11(6), 119-132. 

Basak, R. (2022). Doğu ve Batı estetiğinde anlam arayışı: Wabi Sabi ve sprezzatura ilişkisi. [Searching for meaning in Eastern and Western aesthetics: Wabi Sabi and sprezzatura connection]. Ulakbilge Journal of Social Sciences, 10(69), 161-179. DOI: 10.7816/ulakbilge-10-69-06

Tetikçi, İ., Korkut, C. (2022). The Society That Produces Its Art: Mexican Painting.  Artvision(Online), cilt.28, sa.28, ss.172-181.

 

2. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Kaya S., Coşkun Onan B., Uzunoğlu M. (2022). Kolografi Tekniğinde Alternatif Arayışlar ve Uygulama ÖrnekleriInternational Journal of Humanities and Art Researches | Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.4, ss.388-414, 2022 (Ulusal Hakemli Dergi). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2747474

Tetikçi, İ. , Kartı C. (2022)  Amerika’da Toplumsal Gerçekçilik: Ben Shahn. Art-e Sanat Dergisi, cilt.15, sa.30, ss.715-736. 

Tetikçi, İ., Sakin, H. (2022). Nazarenlerin Sanata Yaklaşımında Geç Ortaçağ Ve Erken Rönesans’a Dönüş Arayışları. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.30, ss.589-601.

 

B. Bildiriler

Coşkun Onan B., Hasırcı Z. (2022). İçedönük Çocukların Dışavurumcu Resimlerinde Psikolojik İşlevlerin Biçim Ve İçerik Özellikleri: Duyum İşlevi. EDUCONGRESS Conference Proceedings Book, Antalya, Türkiye, 12 Kasım 2022, ss.812-814https://educongress.org/wp-content/uploads/2022/12/EDUCONGRESS-2022-CONFERENCE-ABSTRACT-BOOK.pdf

Coşkun Onan B., Selimoğlu E. (2022). Temel Tasarım Dersinde Güncel Eğilimler: Bologna Bilgi Paketleri Kapsamında Kesitsel Bir BetimlemeEDUCONGRESS Conference Proceedings Book, Antalya, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2022, ss.827-829 https://educongress.org/wp-content/uploads/2022/12/EDUCONGRESS-2022-CONFERENCE-ABSTRACT-BOOK.pdf

Türk Kaya S., Coşkun Onan B., Uzunoğlu M. (2022). Kolografi Tekniğinde Alternatif Arayışlar Ve Uygulama Örnekleri9th Internatıonal Scıentıfıc Researches Conference Proceedings Book., Adana, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2022, Ss.552-553. https://www.iksadkongre.net/_files/ugd/262ebf_bea0ec7391e34e8884032d2c83362198.pdf

Erim Gonca, Derya Aydın., Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Popüler Kültür Hakkındaki Görüşleri ve Derslerindeki Yaklaşımları, International Education Congress (EDU Congress 2022), 17-19 Kasım 2022, Antalya Türkiye

Basak, R. (2022). Köy Enstitüleri eğitim modelinde görsel sanatların konumu. (The position of visual arts in Turkish Village Institutes curricular model). Full text [Published in the conference proceedings book, ISBN: 978-625-8213-59-1]. International Ege Congress on Social Sciences & Humanities. (September, 2-4, 2022), pp. 462-472. Izmir, Türkiye.

Basak, R. (2022). Resim atölye uygulamalarında sprezzatura öğretimi. (Teaching sprezzatura in painting studio practices). Full text [Published in the conference proceedings book, ISBN: 978-625-8213-59-1]. International Ege Congress on Social Sciences & Humanities. (September 2-4, 2022), pp. 456-461. Izmir, Türkiye.

 

C. Kitap/ Kitap Bölümü

Basak, R. (2022). Sanat ve Estetik Kuramlar. Ankara: Nobel Yayınları.

Tetikçi, İ., Aydın, B. (2022) Cam Altı Sanatı. Editör Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu, Güzel Sanatlar Alanında Uluslararası Araştırmalar, ss.225-236. İzmir: Serüven Yayınevi.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [06-Mar-2023 12:33]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [06-Mar-2023 12:43]

İçerik Görüntüleme : [545]