Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Komisyonlar

Atama Kriterleri İnceleme Komisyonu

Başkan : Prof.Dr.Mustafa TAYAR 

Üye      : Prof.Dr.Selda ÖZBİLGİN

Üye      : Yard.Doç.Dr.Metin GÜLDAŞ

Hurda Demirbaş Malzeme Tespiti Komisyonu 

Başkan : Yard.Doç.Dr. Metin GÜLDAŞ

Üye      : Öğr.Gör.Dr.Taşkın DEĞİRMENCİOĞLU

Üye      : Öğr.Gör.Ercan BAYCAN

Yemekhane ve Kantin Komisyonu

Başkan : Yard.Doç.Dr. Metin GÜLDAŞ 

Üye      : Öğr.Gör. Mehlika GÜÇBİLMEZ

Üye     : Öğr.Gör.Cumhur BERBEROĞLU

Üye     : Öğr.Gör.Gözde KARABULUT

Üye      : Y.O.Sek. Filiz AKBAŞ

Mezuniyet Komisyonu

Başkan : Öğr.Gör.Şükrü KAYA 

Üye      : Prof.Dr.Selda ÖZBİLGİN

Üye      : Yard.Doç.Dr.Metin GÜLDAŞ

Üye      : Öğr.Gör.Dr.Taşkın DEĞİRMENCİOĞLU

Üye      : Öğr.Gör.Tezcan AYDIN

Üye      : Öğr.Gör.Gazanfer ERBAŞLAR

Staj Kurulu

Başkan : Öğr.Gör.Şükrü KAYA

Tüm Bölüm Başkanları ve Program Koordinatörleri 

Raportör: Öğr.Gör.Şükrü KAYA

U.Ü. Karacabey MYO Kültür Sanat Topluluğu

Öğr.Gör.Dr. Oya GİRİŞGİN (Danışman)

Öğr.Gör. N. Şebnem ÖZCAN

Öğr.Gör.Hasan ÖZGÖÇEN

Muayene ve Sayım Komisyonu

Başkan : Öğr.Gör.Şükrü KAYA

Üye      : Öğr.Gör.Dr. Sevinç BAŞAY

Üye      : Öğr.Gör. N. Şebnem ÖZCAN

Burs ve Sosyal Yardım Komisyonu

Başkan :  Öğr.Gör. Tezcan AYDIN

Üye       : Öğr.Gör. Mehlika GÜÇBİLMEZ

Üye       : Öğr.Gör. Gözde KARABULUT

Yayın Komisyonu

Başkan : Prof.Dr. Mustafa TAYAR 

Üye      : Prof.Dr.Selda ÖZBİLGİN

Üye      : Yard.Doç.Dr. Metin GÜLDAŞ

Yatay Geçiş Komisyonu

Başkan : Öğr.Gör.Şükrü KAYA

Üye      : Öğr.Gör.Dr. Sevinç BAŞAY

Üye      : Öğr.Gör.Dr.Taşkın DEĞİRMENCİOĞLU

Üye     : Öğr.Gör. Mehlika GÜÇBİLMEZ

Üye     : Öğr.Gör.Cumhur BERBEROĞLU

Üye      : Öğr.Gör.Dr. Oya GİRİŞGİN

Üye      : Öğr.Gör.Uğur Erkin KOCAMAZ

Üye      : Öğr.Gör.Sevgi SEZER

Kontrol Teşkilatı

Başkan: Öğr.Gör. Tezcan AYDIN

Üye     : Öğr.Gör.Cumhur BERBEROĞLU

Üye     : Filiz AKBAŞ

Yedek Başkan     : Öğr.Gör. Mehlika GÜÇBİLMEZ

Yedek Üye      : Öğr.Gör.Dr. Oya GİRİŞGİN

Yedek Üye      : Öğr.Gör.Uğur Erkin KOCAMAZ

Süt Topluluğu

Öğr.Gör.Cumhur BERBEROĞLU (Danışman)

Uludağ Üniversitesi - Karacabey Meslek Yüksekokulu Esentepe mah. 225. Sk. No:6 16700-Karacabey/BURSA