Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2015 / 2

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 34  -  SAYI / ISSUE: 2  -  ARALIK / DECEMBER 2015

 

İçindekiler / Contents ........................................................................................................................................................................................................................vi

Topkapı Sarayı Müzesi Gelirini Ençoklayan Ziyaretçi Giriş Bilet Fiyatı Modeli 

Hayrettin Kemal SEZEN .......................................................................................................................................................................................................................1

Automotive Industry: Economic Effects of Foreign Direct Investments in Turkey 

İhsan GÜNŞEN ..................................................................................................................................................................................................................................19

Washıngton Uzlaşısı Sonrası Dönemde Devletin Değişen Rolü ve Bir Türkiye Değerlendirmesi 

İlke CİVELEKOĞLU ...........................................................................................................................................................................................................................35

Yargı Kararları Çerçevesinde Vergilendirmede Hukuki Güvenlik İlkesi 

Onur EROĞLU, Kemal MECİT ..........................................................................................................................................................................................................55

Yeşil Pazarlama Uygulamasının Tüketiciler Açısından Algılanmasının Nöropazarlama Tekniği İle Araştırılması 

Nihan ÖZGÜVEN TAYFUN, Burak ÖÇLÜ .........................................................................................................................................................................................95

Çin'in Afrika Siyaseti: İdealizm Mi, Realizm Mi? 

Haluk KARADAĞ .............................................................................................................................................................................................................................115

İngiliz Parlamentosu’nun Mutlak Monarşiye Karşı Güç Kazanma Sürecinin Analizi 

İbrahim Çağrı ERKUL ......................................................................................................................................................................................................................131

Türk-Amerikan İlişkilerinin Kökenleri 

Mustafa TÜTER ...............................................................................................................................................................................................................................153

Yayın Koşulları / Publication Standards ......................................................................................................................................................................................177

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA