Duyuru Arşiv
AYM-Vergi Davalarında Teminat Şartı İptal Kararı
- 9 Temmuz 2022
Danıştay kararı- İkale sözleşmesi
- 5 Şubat 2022
Danıştay Kararı-Yapılandırma Kanunu
- 5 Şubat 2022
AYM- BİREYSEL BAŞVURU KARARI-EMLAK VERGİSİ
- 29 Aralık 2021
AYM- Yasallık İlkesi kararı
- 22 Aralık 2021
AYM -Verginin kamu giderlerine özgülenmesi ilkesi ile ilgili karar
- 21 Aralık 2021
AYM Kararı- Tebligat ile ilgili
- 4 Aralık 2021
Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu
- 14 Eylül 2021
İhbar tazminatı kararı
- 14 Eylül 2021
Tecil faizi kararı
- 14 Eylül 2021
Kanun Yararına Temyiz Kararları
- 17 Temmuz 2021
Damga Vergisi Kanunu ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı
- 28 Nisan 2021
Kabahatler Kanunu-VUK Hükümlerinin Çatışması-VDD Kararı
- 11 Nisan 2021
Tahsilat Genel Tebliği düzenlemesinin hukuka aykırılığı ile ilgili Danıştay 10.Daire Kararı
- 24 Mart 2021
Özel Usulsüzlük ve Vergi Ziyaı Suçlarında Birleşme konusunda VDDK Kararı
- 24 Mart 2021
Vergi Ziyaı Cezası ile ilgili VDDK Kararı
- 24 Mart 2021
Yasal sürelerin belirtilmemiş olması ile ilgili Danıştay VDDK kararı
- 24 Mart 2021
Danıştay VDD Kararı (Kanuni temsilcinin sorumluluğu ve VUK 10.maddesi "asıl borçludan tahsil" ifadesinin değerlendirilmesi)
- 21 Mart 2021
Danıştay VDD Kararı (Kabahatler Kanunu'nun vergi davalarında uygulanabilirliği hakkında)
- 5 Mart 2021
Danıştay VDDK Kararı: Şirketin haczedilen malları satılmadan kanuni temsilciler adına VUK m 10 uyarınca ödeme emri düzenlenmesi hakkında
- 5 Mart 2021

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular