AYM KARARI-Temyiz Sınırı İptal Kararı

Anayasa Mahkemesi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle değiştirilen 46. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Konusu yüz bin Türk lirasını aşan...” ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmiştir. 13/10/2023 tarih 32338 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan  iptal hükmünün kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür. 

İlgili AYM Kararı için tıklayınız. 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [23-Eki-2023 10:02]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [23-Eki-2023 10:03]

Duyuru Görüntüleme : [180]