Kitaplarımız

 

 

Metin Erdem-Doğan Şenyüz-İsmail Tatlıoğlu, Kamu Maliyesi, Ekin Yayınevi, Bursa:

https://www.ekinkitap.com/kamu-maliyesi-metin-erdem-1

Yılmaz Aslan-Doğan Şenyüz, Hukuka Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa:

https://www.ekinkitap.com/hukuka-giris-yilmaz-aslan

Doğan Şenyüz-Mehmet Yüce-Adnan Gerçek, Türk Vergi Sistemi, Ekin Kitabevi, Bursa:

https://www.ekinkitap.com/turk-vergi-sistemi-dogan-senyuz

Doğan Şenyüz-Mehmet Yüce-Adnan Gerçek, Vergi Hukuku (Genel Hükümler), Ekin Yayınevi, Bursa:

https://www.ekinkitap.com/vergi-hukuku-dogan-senyuz

Doğan Şenyüz-Vergi Ceza Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa:

https://www.ekinkitap.com/vergi-hukuku-dogan-senyuz

Yılmaz Aslan-Doğan Şenyüz, İşletme Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa:

https://www.ekinkitap.com/isletme-hukuku-yilmaz-aslan

Doğan Şenyüz, Vergi Usul Hukukunda Tebligat, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara:

Kapak ve İçindekiler kısmı için tıklayınız.

Doğan Şenyüz,Vergilendirmede Yükümlü Psikolojisi, Bursa:

Kapak ve İçindekiler için tıklayınız.

Doğan Şenyüz, Vergi Hukuku Açısından Özel Hukuk Sözleşmeleri, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara:

Kapak ve İçindekiler için tıklayınız.

Şükrü Kızılot-Doğan Şenyüz-Metin Taş-Recai Dönmez, Vergi Hukuku, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara:

Kapak ve İçindekiler için tıklayınız.

Doğan Şenyüz, Borçlar Hukukuna Göre Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi ve Tarafların Vergiler Karşısındaki Durumları, Yaklaşım Yayınları, Ankara 1996:

Kapak ve İçindekiler için tıklayınız.

Doğan Şenyüz, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (Açıklamalı ve Yorumlu), Yaklaşım Yayıncılık, Ankara 2007:

Kapak ve İçindekiler için tıklayınız.

Ticarette Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret:

https://www.degisimkitap.com/u/668/ticarette-dijital-donusum-ve-e-ticaret

Gülşen Gedik-Grup Şirketlerinin Vergilendirilmesi Sistemleri ve Konsolidasyon

http://www.onikilevha.com.tr/yayin/1301/grup-sirketlerinin-vergilendirilmesi-sistemleri-ve-konsolidasyon

Gülşen Gedik-Türk ve Amerikan Vergi Hukuklarında Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları

http://www.onikilevha.com.tr/yayin/498/tuerk-ve-amerikan-vergi-hukuklarinda-kontrol-edilen-yabanci-kurum-kazanclari

Erdem Utku Çakır-Amme Alacağının Tahsiline Engel Olma Suçu

https://yetkin.com.tr/amme-alacaginin-tahsiline-engel-olma-sucu-13818

"V. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu Genç Hukukçular/Yeni Yaklaşımlar Sempozyum Bildiri Kitabı, Ekin Yayınları, 2015" 

Dijitalleşme Sürecinin Türk Vergi Sistemine Etkileri Online Sempozyum Bildiri Kitabı (22 Mayıs 2021)

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Günleri Özet Bildiriler Kitabı (24-25-26 Mayıs 2021)

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [09-Şub-2021 17:03]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [23-Eki-2023 10:05]

İçerik Görüntüleme : [2.812]